fbpx

010-173 44 44

你有问题吗?给我们打电话!

给我们的客户服务发电子邮件

通过电子邮件联系我们

qRT-PCR med läkarintyg

Svar från 2 timmar

斯德哥尔摩

哥德堡

马尔默

其他

Behöver du hjälp med receptförnyelse?

Vi hjälper dig med snabba tider.
En individuell bedömning görs alltid av läkare i samband med besöket.

Observera att vi inte förnyar beroendeframkallande läkemedel.

Välkommen

斯德哥尔摩

哥德堡

 • 聚合酶链反应695克朗 证书 250kr
 • 聚合酶链反应950kr 证书 250kr
 • 抗原295kr 证书 250kr
 • Borttagning av fettknutorFrån 5000kr 证书 250kr
 • 700 克朗 证书 250kr
 • X射线990 克朗
 • Borttagning av hudförändringarFrån 5000kr
 • 证书取消旅行900克朗
 • 高级授权卡车/公共汽车900克朗 发送给瑞典交通局
 • 证书竞赛900克朗
 • 证书出租车900克朗 发送给瑞典交通局
 • PCR超级快车1450克朗 证书 250kr

马尔默

其他

zh_CN简体中文