fbpx

010-173 44 44

你有问题吗?给我们打电话!

给我们的客户服务发电子邮件

通过电子邮件联系我们

qRT-PCR med läkarintyg

Svar från 2 timmar

斯德哥尔摩

哥德堡

马尔默

其他

<br>

Åderbråck beror på så kallad venös insufficiens där klaffarna i venerna inte håller tätt och blodets väg tillbaka till hjärtat försvåras. Symptom är vanligast i nedre extremiteterna och ger upphov till tyngdkänsla, smärta och svullnad.

Operation kan göras med flera metoder, vanligt är stripping där man tar bort venerna. Detta ingrepp erbjuder inte vi i dagsläget då det kräver narkos.

Vi opererar åderbråck med så kallad radiofrekvensablation i lokalbedövning.
Vävnaden i venerna förstörs med hjälp av radiovågor.
Ingreppet ger låg grad av smärta och har låg komplikationsfrekvens.

Återhämtningstiden är ca 3v.

 

Priset inkluderar konsultation med kirurg före operation och uppföljande återbesök 14 dagar efter ingreppet.

Endast 30 min läkarkonsultation kostar 950 kr.

斯德哥尔摩

哥德堡

 • 聚合酶链反应695克朗 证书 250kr
 • 聚合酶链反应950kr 证书 250kr
 • 抗原295kr 证书 250kr
 • Borttagning av fettknutorFrån 5000kr 证书 250kr
 • 700 克朗 证书 250kr
 • X射线990 克朗
 • Borttagning av hudförändringarFrån 5000kr
 • 证书取消旅行900克朗
 • 高级授权卡车/公共汽车900克朗 发送给瑞典交通局
 • 证书竞赛900克朗
 • 证书出租车900克朗 发送给瑞典交通局
 • PCR超级快车1450克朗 证书 250kr

马尔默

其他

zh_CN简体中文