VÅRA TJÄNSTER

Vi skickar ut alla våra reseintyg via mejl som en PDF-fil. 

Många länder godkänner att man visar upp intyget i mobilen men vissa länder kräver en papperskopia så därför rekommenderar vi alla att skriva ut intyget. 

PCR TEST
En speciell provtagningspinne tages och införes längst bak i näsan till bakre svalgväggen. Där roteras pinnen tio gånger emot slemhinnan. Provet skickas sedan till vårt ackrediterade säkerhetslaboratorium och analyseras. Du får svar och kan hämta upp ett engelskt reseintyg på vår klinik 2 vardagar senare. Intyget är utfärdat av vår legitimerade läkare. 
 
ANTIGENTEST
En speciell provtagningspinne tages och införes längst bak i näsan till bakre svalgväggen. Där roteras pinnen tio gånger emot slemhinnan.
Därefter analyseras testet på plats och du får svar efter 15 minuter.
 
ANTIKROPPSTEST
Ett enkelt stick i fingret. Blodet droppas i en testkassett och vandrar sedan längs ett membran där upp till tre streck kan visas. C – betyder KONTROLLINJE. Om inte den framträder är testet ogiltigt och skall göras om. Sedan finns det två streck till som kan framträda – ett för IgM (akutantikroppar) och ett för IgG (minnesantikroppar). Se “Vad är antikroppar” under FAQ för tolkning. 
Om två streck eller fler framträder indikerar det en pågående eller genomgången infektion. Provtagaren kommer att förklara vad det innebär för just dig.
PCR TEST
Våra prover skickas till ISO17025-ackrediterade laboratorium. Det är därmed godkänt av Folkhälsomyndigheten för diagnostik av COVID-19.  Alla analyser är qRT-PCR. 
Sensitivitet 100% – dvs har du Coronavirus i ditt prov så hittas det alltid.  
 
ANTIGENTEST
Antigentestet vi använder är från Amerikanska Abbott och har en mycket hög specificitet (>99.8%) och sensitivitet(>91,4%). Ett positivt Antigentest kan bekräftas med ett PCR test då falskt positiva svar kan förekomma på grund av korsreaktivitet med andra virus.

ANTIKROPPSTEST
Hos oss använder vi snabbtester från Egens eller Healgen. Båda testerna uppfyller Folkhälsomyndighetens krav. Testerna har en sensitivitet på >95% (Gemensamt för IgM och IgG) och en specificitet på >99.9%. Detta innebär att har du inte antikroppar så får du i stort sett aldrig ett falskt positivt svar. Vid svårtolkade resultat kan vi bistå med en remiss för venprovtagning hos vår partner Unilabs. För kontroll av IgG (minnesantikroppar) rekommenderar vi testning först när det gått minst 14 dagar sedan symptomdomdebut. För IgM(akutantikroppar) testas det som ett komplement till PCR för vissa destinationer.  Vid positivt IgM utan symptom rekommenderas kompletterande kontroll med PCR. 

Se information på ditt lands ambassad om hur gammalt intyget får vara när du kommer fram. 

Räkna sedan in 2h buffert efter din ankomsttid, lägg på din restid. 

Vi rekommenderar att du har minst 6h marginal från att du får svaret på ditt intyg tills du skall resa. 

Exempel:  Intyget får vara 72 h gammalt. Räkna med 2h buffert vid ankomst för passkontroll, baggage etc – 6h (exempelrestid) – 6h buffert före avresa. Om svarstiden på intyget är 36h behöver du alltså testa dig tidigast 70h före ankomst (=72h minus buffert 2h) och senast 2+6+6+34 = 48 h före ankomst. 

I regel är det inga problem att resa med våra intyg. 

Vissa länder, bl a Haiti, Franska Polynesien m fl, kräver att laboratoriet skall använda vissa, av dem godkända, analysvätskor. 

Om det finns en sådan kravspecifikation måste ni kontrollera att ni kan resa med vårt underlag. 

Intygen är möjliga att skriva ut med scannad stämpel och underskrivna av läkare. 

Intygen innehåller också en QR-kod som går att scanna på flygplatsen och man kan då verifiera intygsuppgifterna online. 

PCR testresultatet kommer alltid på kvällen -före kl 23 dagen efter du utfört testet oavsett helg, storhelg eller vardag. 
Om du har gjort ett PCR Expresstest får du det på kvällen – före kl 23 samma dag som du utfört testet. 

Besök Utrikesdepartementets resa och se vad som gäller för ditt land. Vid behov – besök ditt lands ambassades hemsida. 

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/ 

Vi testar dig endast om du har varit besvärsfri i minst 48h. OBS! Inga undantag görs från denna regel!

Tidpunkten räknas från den tiden då du utför testet hos oss. Det är den dagen och tiden som står på intyget. 

Nej, man kan vara turist och ändå få testa sig och få ett utfärdat reseintyg. Det viktiga är att man har sitt pass/resedokument med sig vid testtillfället hos oss. 

a) Serologiska tester – ett test som påvisar förekomst eller ej av antikroppar. Detta test kan påvisa en genomgången infektion under en lång tid (månader – år) och kan påvisa en färsk infektion (från dag 3-5) Provmaterialet utgörs av serum, plasma eller helblod.

b) Nukleinsyrapåvisning – PCR – en typ av test där man letar efter en specifik sekvens hos tex ett virus och letar efter förekomsten av den i ett prov. Detta ger en ögonblicksbild om viruset förekommer hos patienten just nu. Blir negativt tidigt i förloppet och när virus ej längre finns i kroppen. Kan ej skilja mellan infektiöst och inaktiverat virus. Kan ej påvisa genomgången infektion. Tages via tops i näsa. 

Alla analyser för PCR görs via så kallad qRT-PCR, det vill säga kvantitativa analyser. 

c) Antigentest
Ett snabbtest för att påvisa pågående infektion. Tages via tops i näsan. Svar ges inom 15 minuter. För att utreda symptomatiska personer för Covid-19.