fbpx

Kontakt via telefon?

Vi ringer dig!

Express Reseintyg: 14 tim.

Ordinarie reseintyg: 38 tim.

Ett qRT-PCR-test påvisar förekomst av virus i slemhinnan och är det mest säkra sättet att bedöma om det finns en aktiv virusinfektion. Testet är kvantitativt och mäter nivån av virus till skillnad emot ett kvalitativt test som endast ger ett positivt eller negativt utslag. Ett qRT-PCR är det säkraste sättet att bedöma förekomst av virus.

Ordinarie PCR testresultatet är ett internationellt reseintyg på engelska signerat av legitimerad läkare.

En provtagningspinne med bomullstopp tages och införes längst bak i näsan till bakre svalgväggen. Där roteras pinnen i ca tio sekunder emot slemhinnan. Provet skickas sedan krypterat till vår samarbetspartners säkerhetslaboratorium och analyseras. Ni får svar dagen efter (Ordinarietid).

 • Ett RT-PCR är en laboratorieanalys och tar ca 3h att genomföra.
 • Resultatet kan vara Negativt, Positivt eller Icke analyserbart.
 • Se till att ha minst 6h marginal från testsvar till avresa.

Vi tar endast emot er som varit symptomfria i minst 48 timmar.

Provsvarstiden är DAGEN EFTER provtagning före kl 23.00*
(Intyget skickas ut mellan 29 – 38 timmar efter att testet utförts, beroende på geografiskt avstånd till laboratoriet och testtidpunkt)
* = Kan variera vid extraordinära omständigheter.

OBS! Glöm ej att ta med ert pass eller den id-handlingen du skall resa med till kliniken vid testtillfället.
PLEASE NOTE! Don’t forget to bring your passport.

Alla kliniker

Stockholm

 • PCR1200kr
 • Antigen750kr
 • Antikropps snabbtest450kr
 • Antigen900kr
 • PCR1200kr
 • PCR Express1950kr
 • PCR1200kr
 • Antigen900kr
 • PCR1200kr
 • Antigen900kr
 • PCR1200kr
 • Antigen900kr
 • PCR1200kr
 • Antigen900kr
 • PCR1200kr
 • Antigen900kr
 • PCR1200kr
 • PCR Express1950kr
 • Antigen900kr
 • PCR1200kr
 • Antigen900kr
 • PCR1200kr
 • Antigen900kr

Göteborg

 • PCR1200kr
 • PCR Express1700kr
 • Antigen750kr
 • Antikropps snabbtest450kr
 • Antikropps Lab-test690kr
 • Fit to Fly950kr
 • Röntgen900kr
 • Vaccinationsintyg1200kr
 • PCR1200kr
 • Antigen900kr
 • PCR1200kr
 • Antigen900kr
 • PCR1200kr
 • Antigen900kr

Malmö

 • PCR1200kr
 • Antigen900kr
 • Antigen750kr
 • Antikropps Lab-test690kr
 • Antikropps snabbtest450kr
 • Fit to Fly950kr
 • PCR1200kr
 • PCR Express1700kr
 • Röntgen900kr
 • Vaccinationsintyg1200kr
 • Antigen900kr
 • PCR1200kr
 • PCR Express1700kr
 • PCR1650kr
 • Antigen900kr
 • PCR2050kr
 • Antigen1100kr
 • PCR1650kr
 • PCR Express1950kr
 • Antigen900kr

Övriga

 • PCR1650kr
 • Antigen900kr
 • PCR1650kr
 • Antigen900kr
 • PCR1650kr
 • PCR Express1950kr
 • Antigen900kr
 • PCR1950kr
 • Antigen900kr
 • PCR1950kr
 • Antigen900kr
 • PCR1950kr
 • Antigen900kr
 • PCR1650kr
 • Antigen900kr
 • PCR1950kr
 • Antigen900kr
 • PCR1950kr
 • Antigen900kr
 • PCR1950kr
 • Antigen900kr
 • PCR1950kr
 • Antigen900kr
 • PCR1950 kr
 • Antigen900 kr
 • PCR1950 kr
 • Antigen900 kr
sv_SESvenska