fbpx

010-173 44 44

Har du frågor? Ring oss!

Mejla vår kundtjänst

Kontakta oss via mejl

Stockholm

Göteborg

Malmö

Övriga

Ska du börja köra lastbil eller buss?  

-Då är du varmt välkommen till oss på iDr Kliniken för ditt läkarintyg. 

Våra läkare är anslutna till Transportstyrelsens e-tjänst för intyg. Ditt resultat skickas in direkt till Transportstyrelsen när undersökningen är avslutad.  

Alla våra läkare och sjuksköterskor är utbildade att utföra de undersökningar som krävs så att du kan känna dig säker och trygg. 

Inför besöket: 

  • Tag med dina glasögon/linser och eventuell hörapparat 
  • Tag med journalutdrag från husläkare och sjukhus inkl lab/röntgen senaste 12 månaderna eller se till att du kan visa upp dem via 1177 under besöket.  
  • Tag med aktuell medicinlista 
  • Om du har fått särskilda direktiv från Transportstyrelsen på något särskilt som behöver intygas – skicka in dessa dokument till oss före undersökningen och meddela oss skriftligen innan du bokar en tid.  

 

Test information: 

I denna grundläggande hälsoundersökning ingår syntest, funktionstest, kontroll av hjärta/lungor/blodtryck och en genomgång av din medicinska historia.  Vi kan också komma att kontrollera missbruk av alkohol eller narkotika. Efter undersökningen får du med dig all information som du skall skicka till Transportstyrelsen och vi hjälper dig med alla frågor du har kring detta. Vi gör det enkelt och smidigt för dig under hela processen. 

Vilket typ av test behöver just du? 

Transportstyrelsen delar in de olika körkortsbehörigheterna i tre grupper.  

Grupp 1:  körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B och BE samt behörighet för traktor 

Grupp 2: Innefattar C1, C1E, C och CE 

Grupp 3: Innefattar D1, D1E, D och DE samt Taxi. 

Kraven vid läkarundersökningen för att få ta körkort varierar mellan de olika grupperna och bestäms av Transportstyrelsen.  

Grupp 1: Synskärpa 0,5 måste uppnås när man ser med båda ögonen tillsammans. Det är OK om man bara har syn på ett öga så länge man ser minst 0,5. Man får ha vissa mindre inskränkningar i synfältet och även en viss grad av dubbelseende, så länge dubbelseendet bara uppträder när man tittar åt sidorna. Man får även ha viss nedsättning av förmågan att se i mörker. Det är inget krav på saknad hörsel. 

Grupp 2 och 3: Krav att man kan se med båda ögonen och man behöver kunna se minst 0,1 med det sämsta ögat och 0,8 med det bästa. För de här behörigheterna ställs också högre krav på synfältet och man får inte ha någon typ av dubbelseende. Krav på tillräcklig hörsel för att kunna kommunicera med passagerare. Om man behöver en hörapparat för att uppnå tillräcklig hörsel så måste man använda denna när man kör fordonet. 

För läkarintyget får man använda glasögon eller linser för att uppnå tillräcklig synskärpa. För grupp II och III gäller att brytningsstyrkan på synhjälpmedlet inte får överstiga +/- 8 dioptrier (detta framgår av det recept man fått av din optiker). Om man behöver synhjälpmedel för att uppnå tillräcklig syn så måste man också alltid använda synhjälpmedel när man framför ett fordon. 

Vissa sjukdomar och tillstånd kan utgöra ett hinder eller kräva tätare kontroller för godkänt läkarintyg, framför allt för den som vill inneha någon av de högre behörigheterna. Det gäller främst diabetes, hjärt-kärlsjukdom, krampsjukdom och resttillstånd efter sjukdom. Har man diabetes och vill ta körkort så är det inget definitivt hinder, dock krävs att sjukdom är under god kontroll för att vi skall kunna utfärda ett läkarintyg vid diabetes. I dessa fall behöver vi föra en dialog med din behandlande läkare.  

Om du har behandling för någon sjukdom, tag med journalunderlag, medicinlista och lista på senaste labprover som är tagna inför besöket.  

sv_SESvenska