บริการของเรา

ANTIGEN RESERVE CERTIFICATE

ทำการนัดหมาย

การทดสอบแอนติเจนสามารถแสดงได้ว่าคุณมีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่หรือไม่

ใบรับรองการเดินทางออกเป็นภาษาอังกฤษและมีลายเซ็นตราประทับและรหัส QR สำหรับการตรวจสอบ 

Pris: 545 SEK


BONLIVA CARE จันทร์-ศุกร์ : 11.00 - 13.00 น. 18.00 - 20.00 น
BONLICA CARE วันอาทิตย์: 11.00 - 16.00 น

เกี่ยวกับการทดสอบ
หนึ่งกการทดสอบ ntigen สามารถตรวจพบว่าคุณมีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่หรือไม่ 

คำตอบการทดสอบ

ผลการทดสอบแอนติเจนจะได้รับคำตอบภายใน 15 นาทีหลังจากการสุ่มตัวอย่าง

เวลาทำการ

BONLIVA CARE : จันทร์-ศุกร์ 11.00 - 13.00 น. 18 - 20.00 น. BONLIVA CARE : อาทิตย์ 11.00 - 16.00 น.