คลินิก

บอนลิวา
อ่านเพิ่มเติม
สตอร์กาตัน 56

บริการของเรา

การทดสอบการต่อต้าน

ทำการนัดหมาย

การทดสอบแอนติเจนสามารถแสดงได้ว่าคุณมีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่หรือไม่

Läkarintyg på engelska ingår och innehåller Signatur, stämpel samt QR koder för verifiering. 

Pris: 545 SEK (inkl läkarintyg)


BONLIVA CARE จันทร์-ศุกร์ : 11.00 - 13.00 น. 18.00 - 20.00 น
BONLICA CARE วันอาทิตย์: 11.00 - 16.00 น

เกี่ยวกับการทดสอบ
หนึ่งกการทดสอบ ntigen สามารถตรวจพบว่าคุณมีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่หรือไม่ 

คำตอบการทดสอบ

Resultat kommer att svaras ut 15 minuter efter provtagning.

เวลาทำการ

BONLIVA CARE : จันทร์-ศุกร์ 11.00 - 13.00 น. 18 - 20.00 น. BONLIVA CARE : อาทิตย์ 11.00 - 16.00 น.