คลินิก

วัคซีน Svea - Västerås
วัคซีน Svea - Västerås
อ่านเพิ่มเติม
Stora Gatan 44B 722 12 เวสเตโรส

บริการของเรา

การทดสอบการต่อต้าน

ทำการนัดหมาย

การทดสอบแอนติเจนสามารถแสดงได้ว่าคุณมีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่หรือไม่

Läkarintyg på engelska ingår och innehåller Signatur, stämpel samt QR koder för verifiering. 

การสุ่มตัวอย่าง
จันทร์ - ศุกร์: 10.00 - 16.00 น

ราคา: 495 SEK

เกี่ยวกับการทดสอบ

หนึ่ง การทดสอบแอนติเจน สามารถตรวจพบว่าคุณมีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่หรือไม่ 

คำตอบการทดสอบ

ผลการทดสอบแอนติเจนจะได้รับคำตอบภายใน 15 นาทีหลังจากการสุ่มตัวอย่าง 

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 10.00-18.00 น
(ปิดมื้อกลางวันจันทร์ - ศุกร์ 13.30-14.00 น.)