คลินิก

วัคซีน Svea - ซุนด์สวาลล์
วัคซีน Svea - ซุนด์สวาลล์
อ่านเพิ่มเติม
ไครโกกาทาน 20
852 32 ซุนด์สวาลล์

บริการของเรา

การทดสอบการต่อต้าน

ทำการนัดหมาย

การทดสอบแอนติเจนสามารถแสดงได้ว่าคุณมีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่หรือไม่

Läkarintyg på engelska ingår och innehåller Signatur, stämpel samt QR koder för verifiering. 

Pris: 790 SEK (inkl läkarintyg)

ตัวอย่าง SVEA VACCIN
จันทร์-ศุกร์: 10.15 - 13.15

เกี่ยวกับการทดสอบ
หนึ่งกการทดสอบ ntigen สามารถตรวจพบว่าคุณมีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่หรือไม่ 

คำตอบการทดสอบ

Resultat kommer att svaras ut 15 minuter efter provtagning. 

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 10.00-18.00 น
(ปิดมื้อกลางวันจันทร์ - ศุกร์ 13.30-14.00 น.)