คลินิก

วัคซีน Svea - นอร์เชอปิง
วัคซีน Svea - นอร์เชอปิง
อ่านเพิ่มเติม
Kungsgatan 36
602 20 นอร์เชอปิง

บริการของเรา

การทดสอบการต่อต้าน

ทำการนัดหมาย

การทดสอบแอนติเจนสามารถแสดงได้ว่าคุณมีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่หรือไม่

Läkarintyg på engelska ingår och innehåller Signatur, stämpel samt QR koder för verifiering. 

การสุ่มตัวอย่าง
Svea Vaccin Mån-Fre: 10.00 – 17.00

Pris: 750 SEK (inkl läkarintyg)

เกี่ยวกับการทดสอบ

หนึ่งกการทดสอบ ntigen สามารถตรวจพบว่าคุณมีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่หรือไม่ 

คำตอบการทดสอบ

Resultat kommer att svaras ut 15 minuter efter provtagning. 

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 10.00-18.00 น
(ปิดมื้อกลางวันจันทร์ - ศุกร์ 13.30-14.00 น.)