คลินิก

วัคซีน Svea - Helsingborg
วัคซีน Svea - Helsingborg
อ่านเพิ่มเติม
43
252 25 เฮลซิงบอร์ก

บริการของเรา

การทดสอบการต่อต้าน

ทำการนัดหมาย

การทดสอบแอนติเจนสามารถแสดงได้ว่าคุณมีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่หรือไม่

Läkarintyget är utfärdat på engelska och innehåller Signatur, stämpel samt QR koder för verifiering

การสุ่มตัวอย่าง
จันทร์ - ศุกร์: 10.00 - 18.00 น

Pris: 495 SEK (inkl läkarintyg)

ตัวอย่าง SVEA VACCIN
จันทร์ - ศุกร์: 10.00 - 16.00 น

เกี่ยวกับการทดสอบ
หนึ่งกการทดสอบ ntigen สามารถตรวจพบว่าคุณมีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่หรือไม่ 

คำตอบการทดสอบ

Resultat kommer att svaras ut 15 minuter efter provtagning. 

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 10.00-18.00 น
(ปิดมื้อกลางวันจันทร์ - ศุกร์ 13.30-14.00 น.)

ค้นหาที่นี่

วัคซีน Svea - Helsingborg
43
252 25 เฮลซิงบอร์ก