คลินิก

วัคซีน Svea - Eskilstuna
วัคซีน Svea - Eskilstuna
อ่านเพิ่มเติม
Kungsgatan 10
632 21 เอสกิลสตูน่า

บริการของเรา

การทดสอบการต่อต้าน

ทำการนัดหมาย

การทดสอบแอนติเจนสามารถแสดงได้ว่าคุณมีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่หรือไม่

Läkarintyg på engelska ingår och innehåller Signatur, stämpel samt QR koder för verifiering. 

การสุ่มตัวอย่าง
จันทร์ - ศุกร์: 10.00 - 18.00 น

Pris: 595 SEK (inkl läkarintyg)

ตัวอย่าง SVEA VACCIN
จันทร์ - ศุกร์: 10.00 - 14.45 น

เกี่ยวกับการทดสอบ
หนึ่งกการทดสอบ ntigen สามารถตรวจพบว่าคุณมีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่หรือไม่ 

คำตอบการทดสอบ

ผลการทดสอบแอนติเจนจะได้รับคำตอบภายใน 15 นาทีหลังจากการสุ่มตัวอย่าง 

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 10.00-18.00 น
(ปิดมื้อกลางวันจันทร์ - ศุกร์ 13.30-14.00 น.)

ค้นหาที่นี่

วัคซีน Svea - Eskilstuna
Kungsgatan 10
632 21 เอสกิลสตูน่า