ออกใบรับรองการฉีดวัคซีนใหม่

iDr-Kliniken และ Svea Vaccin เป็นรายแรกในสวีเดนที่สามารถเสนอใบรับรองการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศแบบดิจิทัลได้ ใบรับรองเป็นเอกสารความปลอดภัยที่สามารถออกให้แก่คุณที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 และต้องการเอกสารเกี่ยวกับสถานะการฉีดวัคซีนของคุณเพื่อเดินทาง ทำงาน เยี่ยมชมกิจกรรม หรือเพียงต้องการยืนยันว่าคุณมีการป้องกันหลังจากฉีดวัคซีน COVID-19 ใบรับรองการฉีดวัคซีนขึ้นอยู่กับ […]