EU-COVIDBEVIS

EU-COVIDBEVIS

EU-COVIDBEVIS

Vi erbjuder EU-Covidbevis på alla våra kliniker i Sverige. Detta bevis utfärdas i samarbete med E-hälsomyndigheten. Sedan 12 augusti kan länder inom EU och Schengenområdet kräva ett nationellt Covidbevis som utfärdas av E-hälsomyndigheten.

För att mottaga ert EU-Covidbevis kan ni göra följande:

1: Ladda ned Kivra-appen och logga in med ert mobila Bank-ID. Intyget laddas upp i appen så snart svarsresultatet skickas ut. Har ni frågor kring uppladdning av EU-Covidbeviset, hänvisar vi er ödmjukast till E-Hälsomyndigheten. Har ni frågor kring Kivra-appen, får ni gärna ta kontakt med Kivra.

2: Om ni inte har möjlighet att använda er av Kivra-appen, hjälper vi er gärna genom att skriva ut beviset på en av våra kliniker. O
Medtag giltig legitimation. 

Varmt välkomna

PCR (NAAT)

OM TESTET

Ett qRT-PCR-test (kvantitativt realtids omvänt transkriptas polymeraskedjereaktion) är ett nukleinsyratest (= NAAT = Nucleid Acid Amplification Test) som påvisar specifik arvsmassa från t ex ett virus i slemhinnan och är det mest säkra sättet att bedöma om det finns en aktiv coronavirusinfektion.  Testet är kvantitativt och mäter indirekt nivån av virus till skillnad emot ett kvalitativt test som endast ger ett positivt eller negativt utslag. Ett qRT-PCR kan dock ej skilja på smittsamt och icke smittsamt virus i slemhinnan och kan således vara positivt från några dagar före symptomdebut upp till ca 3 veckor efter en utläkt infektion. 

TESTUTFÖRANDE
En provtagningspinne med bomullstopp tages och införes längst bak i munsvalget (oropharynx) och därefter i näsan till bakre svalgväggen (Nasopharynx). Där roteras pinnen i ca tio sekunder emot slemhinnan. Provet skickas sedan krypterat till vår samarbetspartners säkerhetslaboratorium och analyseras.  

Ett qRT-PCR är en laboratorieanalys och tar ca 2-3h att genomföra från dess att testet ankommer till laboratoriet. 

Laboratoriet använder analysutrustning från amerikanska Roche. 

RESULTAT

Resultatet kan vara Negativt, Positivt eller Icke analyserbart. Prevalensen av icke analyserbara svar hos oss är mindre än 0,4%. Om detta sker kör laboratoriet om analysen utan kostnad samma kväll.

Om även omkörningen är icke analyserbar och det leder till att ett nytt prov behöver tagas är även det kostnadsfritt, men vi svarar ej för merkostnader som uppkommer i en sådan situation.

CERTIFIKAT

Alla svarsresultat utsvaras via ett digitalt läkarintyg utfärdat på engelska. Det innehåller signatur och stämpel från legitimerad läkare samt är försett med en QR-kod och är mycket svårt att förfalska.  

 

ANTIGEN (RAT)

OM TESTET

Ett antigentest eller RAT – Rapid Antigen Test, är en metod för att påvisa en pågående infektion med COVID-19, så kallad viruspåvisning. 
Analysen är ett snabbtest som ger svar på  15 minuter.  
Ett antigentest är ett utmärkt screeningprov.
Antigentestet vi använder är från Amerikanska Abbott och har en mycket hög specificitet (>99.8%). Detta innebär en mycket låg risk för falskt positiva svar. Ett positivt testresultat kan bekräftas med ett PCR då falskt positiva svar kan förekomma på grund av korsreaktivitet med andra virus. 
Om ni önskar testa grupper av individer med symptom, kontakta vår kundtjänst per mail så kommer vi till er. Testet uppfyller Folkhälsomyndighetens prestandarekommendationer för antigentester och är CE-märkt. 

 

TESTUTFÖRANDE
En provtagningspinne med bomullstopp tages och införes längst bak i munsvalget och därefter i näsan till bakre svalgväggen (Nasopharynx). Där roteras pinnen i ca tio sekunder emot slemhinnan.

Testet analyseras på plats av provtagaren. C står för control  och en linje här måste finnas för att testet ska vara giltigt. Om denna saknas skall testet göras om. Om det endast är en linje vid C är testet negativt. Om det är två linjer, alltså både vid C och T, är testet positivt. Ett positivt resultat indikerar att du har en pågående infektion av covid-19. Du kommer då att bli kontaktad av vår läkare för individuell bedömning och smittspårning.

RESULTAT

Testresultatet kan vara positivt eller negativt.
Ingen beräkning av virushalten görs med detta prov.

Resultatet tar ca 15 minuter. 

Vid positivt svar kontaktas du av vår jourläkare för lagstadgad information kring karantän och smittspårning. 

CERTIFIKAT

Digitalt läkarintyg ingår alltid, är utfärdat på engelska, innehåller signatur och stämpel från legitimerad läkare samt är försett med en QR-kod som möjliggör digital validering och är mycket svår att förfalska. Läkarintyget sändes ut direkt. Resultat går att validera på vår hemsida.

ANTIKROPPSTEST EFTER INFEKTION

OM ANTIKROPPSTEST

Detta test lämpar sig för dig som vill kontrollera om ni har utvecklat akut- eller minnesantikroppar mot SARS-CoV-2  (IgM + IgG).

För dig som vill kontrollera din skyddsnivå efter vaccination – välj Antikroppar efter vaccination/infektion. 

Detta test erbjuds som snabbtest. 
Ett IgG-/IgM-antikroppstest kan påvisa om ni har en färsk eller haft en tidigare infektion. IgG, en så kallad minnesantikropp, utgör en del av vår immunitet. Har man IgG efter en naturlig infektion har man ett skydd som sannolikt varar denna säsong och kan vistas i riskgrupper enligt Folkhälsomyndigheten och minst 9 månader enligt Community-studien

IgM, akutantikroppar, indikerar en färsk infektion. 

Dessa tester detekterar Ig mot SARS-CoV-2 Nukleokapsidprotein (N-proteinet). För detektion av anti- kroppar mot Spike-proteinet, se nedan under antikroppar efter vaccination/infektion.  

SNABBTESTER IgM/IgG
Snabbtester tages med enkelt stick i fingret. Blodet sugs upp i en pipett och droppas i testkassetten tillsammans med reagens.

Vi använder antikroppstester från Abbott.
Antikroppstesterna uppfyller Folkhälsomyndighetens prestandakrav för snabbtester.

Snabbtester för antikroppar är screeningtester och en koncentrationsbestämning av antikroppar (Kvantitativ laboratorieanalys) rekommenderas alltid vid positivt provsvar.

Vid snabbtest så får ni svar direkt av provtagaren som kommer att förklara vad Ert svar innebär för just er.

NEDAN TILLHANDAHÅLLS EJ FÖR NÄRVARANDE

(KVANTITATIVA ANTIKROPPSTESTER IgM/IgG (LABORATORIEANALYS)
Kvantitativa antikroppstester är en CE-godkänd analys som körs i ett laboratorium.

Blodet samlas upp i ett provrör via venprov i underarmen, handen eller underbenet/foten alternativt via ett stick i fingret. Provet centrifugeras och blodserum analyseras på laboratoriet.

Våra kvantitativa tester analyseras med kemiluminescens. Referensnivån i vår analys är IgG < 5,5 AU/ml = negativ, IgM < 3,0 AU/ml = negativ.)

RESULTAT

  Fyra olika svarskombinationer finnes:

1.    IgM negativ, IgG negativ – Indikerar att det ej är någon infektion med Covid-19, eller att det inte är tillräckligt hög koncentration av antikroppar för att ge något utslag.

2.    IgM positiv, IgG negativ – Indikerar en pågående infektion med Covid-19 dag 3-5 till 10-14 efter symptomdebut. Nytt test rekommenderas om 14 dagar för att bekräfta förekomst av IgG. Ett positivt IgM skall kontrolleras med PCR då smittsamhet kan förekomma. Vid positivt IgM på snabbtest rekommenderas alltid kontroll av serum på laboratorium.

3.    IgM positiv, IgG positiv – Indikerar en färsk infektion med Covid-19 dag 10-14 till dag 21-35. Smittsamhet är osannolik.

4.    IgM negativ, IgG positiv – Indikerar en genomgången infektion med Covid-19 efter dag 21-35. Smittsamhet är osannolik. 

Testresultatet skall tolkas tillsammans med er symptombild för att kunna ge en helhetsbedömning.

Oavsett testresultat är det av yttersta vikt att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

Gällande IgG-positiva individer.
En färsk studie (Community-studien, https://communitystudien.com/information-om-fas-3/)  från Danderyds sjukhus påvisar att antikroppar föreligger hos 96% av personer med en naturlig covid-infektion efter 9 månader.

Enligt samma studie har endast 2% av de som saknar antikroppar utvecklat en specifik T-cellsimmunitet vilket talar för att IgG mot spikeproteinet utgör det huvudsakliga skyddet mot viruset.

Ett positivt svar på IgG får ej leda till att ni slutar följa de skyddsåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar för att minska smittspridningen.