Testinformation

Här kan du läsa mer om våra tester

PCR

OM TESTET

Ett qRT-PCR-test påvisar förekomst av virus i slemhinnan och är det mest säkra sättet att bedöma om det finns en aktiv virusinfektion.  Testet är kvantitativt och mäter nivån av virus till skillnad emot ett kvalitativt test som endast ger ett positivt eller negativt utslag. Ett qRT-PCR är det säkraste sättet att bedöma förekomst av virus.  Testet kan dock ej skilja på smittsamt och icke smittsamt virus i slemhinnan och kan således vara positivt från 2 dagar före symptomdebut upp till ca 3 veckor efter en utläkt infektion. Är testet positivt är reglerna sådana att man ej får resa.

En provtagningspinne med bomullstopp tages och införes längst bak i näsan till bakre svalgväggen. Där roteras pinnen i ca tio sekunder emot slemhinnan. Provet skickas sedan krypterat till vår samarbetspartners säkerhetslaboratorium och analyseras. Ni får svar dagen efter (Ordinarietid) eller samma dag (Expresstid). Intyget är signerat av vår legitimerade läkare och försett med en QR-kod så att det kan verifieras online i hela världen. Intyget är mycket svårt att förfalska. 

Ett RT-PCR är en laboratorieanalys och tar ca 3h att genomföra. 
Vissa snabbtester hävdar att de är baserade på RT-PCR, vilket ej är samma sak. qRT betyder att analysen är kvaNTitativ – dvs virushalten mäts. RT-PCR kan vara kvaLitativ – dvs bara svara på frågan: Finns det virus i provet? Ja eller nej? RT står för Reverse Transcriptas – dvs genom att göra exakta spegelbilder av en specifik del av viruset kan man identifiera om viruset finns i provet genom en speciell apparat – Vi använder högspecialiserad utrustning från amerikanska Roche. 

RESULTAT

Resultatet kan vara Negativt, Positivt eller Icke analyserbart. Prevalensen av icke analyserbara svar hos oss är mindre än 0,4%. Om detta sker kör laboratoriet om analysen utan kostnad samma kväll. Om även omkörningen är icke analyserbar och det leder till att ett nytt prov behöver tagas är även det kostnadsfritt, men vi svarar ej för merkostnader som uppkommer i en sådan situation.

CERTIFIKAT

Certifikatet är utfärdat på engelska och innehåller signatur och stämpel från legitimerad läkare. Det är försett med QR-kod och är mycket svårt att förfalska. Testresultat och Reseintyg sändes ut inom 11-34 timmar. Tiden beror på vilken typ av tjänst som beställts (Ordinarie eller Express) och vilken tid på dygnet testet är taget. Det absolut snabbaste testet är Express (inom 11 timmar). Tidspunkten då testet tages är den tidspunkt som giltighetstiden beräknas ifrån. 
Se till att ha minst 6h marginal från testsvar till avresa. 

ANTIGEN

OM TESTET

Ett antigentest är för att påvisa förekomst av virus och är en metod för att påvisa en pågående infektion med COVID-19.
Testet är ett snabbtest med svar på 15 minuter.  
Ett antigentest är ett utmärkt screeningprov.
Antigentestet vi använder är från Amerikanska Abbott och har en mycket hög specificitet (>99.8%). Detta innebär sannolikheten att få ett negativt svar om man inte har COVID-19 – dvs en mycket låg risk för falskt positiva svar. Ett positivt kan bekräftas med ett PCR då falskt positiva svar kan förekomma på grund av korsreaktivitet med andra virus. På våra kliniker testar vi endast symptomfria individer. 
Om ni önskar testa individer med symptom, kontakta vår kundtjänst per mail så ser vi över möjligheten att komma till er. Testet uppfyller Folkhälsomyndighetens prestandarekommendationer för antigentester. 

RESULTAT

Testresultatet kan vara positivt eller negativt. 
Ingen nivå av virushalterna bestäms med detta prov. 

CERTIFIKAT

Certifikatet är utfärdat på engelska och innehåller signatur och stämpel från legitimerad läkare. Det är försett med QR-kod och är mycket svårt att förfalska. Testresultat och läkarintyg sändes ut direkt. Fungerar endast som reseintyg till ett fåtal destinationer. 

FIT TO FLY

OM TESTET

Fit to Fly är en enklare hälso- och funktionsundersökning som avser att utreda ert behov av assistans på flygplanet och huruvida ert hälsotillstånd gör det olämpligt för er att flyga.
OBS – detta intyg krävs endast för särskilda destinationer – se swedenabroad.se för Ert resmål. Parametrar som kontrolleras är bland annat behov av hjälpmedel, rörelseförmåga, blodtryck, hjärta, lungor, infektionstecken, temp etc. Nota Bene! För gravida från och med v 28 krävs ett särskilt intyg från obstetriker eller barnmorska som styrker en okomplicerad simplexgraviditet (ej tvillingar). Detta kan EJ utfärdas hos oss. I händelse av graviditet behöver underlag på graviditetens längd bifogas till ert besök hos oss. 

Ett Fit fo Fly-intyg får oftast vara upp till 2 veckor gammalt. Se swedenabroad.se för Er destination.

RESULTAT

Intyget svarar ut huruvida ni är ”Fit to Fly” eller ”Not Fit to Fly”. Om ni EJ får en godkänd undersökning kan det bero på flera anledningar. T ex temperatur från 37.5 Cº och högre kan signalera virusinfektion – i ett sådant fall bör man invänta tillfrisknande.

Det kan också vara att man är rullstolsburen. I ett sådant fall får man kontakta flygbolaget för att undersöka möjligheten för assistans.

CERTIFIKAT

Certifikatet är utfärdat på engelska och signerat och stämplat av leg läkare. Det är försett med en valideringskod och är mycket svårt att förfalska.

ANTIKROPP

OM TESTET

Ett IgG-/IgM-antikroppstest kan påvisa om ni har en färsk eller haft en tidigare coronavirusinfektion. IgG – en så kallad minnesantikropp, utgör en del av vår immunitet. Har man IgG har man ett skydd som sannolikt varar denna säsong och kan vistas i riskgrupper enligt Folkhälsomyndigheten. IgM, akutantikroppar, indikerar en färsk infektion. 

Snabbtester tages med enkelt stick i fingret. Blodet sugs upp i en pipett och droppas i testkassetten tillsammans med reagens.

Önskar man mäta nivåer av antikroppar i blodet bistår vi med en remiss till Carlanderska Sjukhuset för venös provtagning via vår samarbetspartner Unilabs

Vår provtagare kommer att förklara vad Ert svar innebär för just er.

Vi använder antikroppstester från Healgen
Antikroppstesterna uppfyller Folkhälsomyndighetens prestandakrav för snabbtester. 

Snabbtester för antikroppar är screeningtester och en koncentrationsbestämning av antikroppar rekommenderas alltid vid positivt provsvar. 

RESULTAT

Tre stycken linjer kan framträda på testet – C-linje (kontrollinje) som indikerar att testet är rätt utfört. IgM-linjen (akutantikroppar) och IgG-linjen (minnesantikroppar) 

  1. IgM negativ, IgG negativ – Indikerar att det ej är någon infektion med Covid-19, eller att det inte är tillräckligt hög koncentration av antikroppar för att ge något utslag.
  2. IgM positiv, IgG negativ – Indikerar en pågående infektion med Covid-19 dag 3-5 till 10-14 efter symptomdebut. Nytt test rekommenderas om 14 dagar för att bekräfta förekomst av IgG. Ett positivt IgM skall kontrolleras med PCR då smittsamhet kan förekomma. 
  3. IgM positiv, IgG positiv – Indikerar en färsk infektion med Covid-19 dag 10-14 till dag 21-35. Smittsamhet är osannolikt.
  4. IgM negativ, IgG positiv – Indikerar en genomgången infektion med Covid-19 efter dag 21-35. Smittsamhet är osannolikt. 

Testresultatet skall tolkas tillsammans med er symptombild för att kunna ge en helhetsbedömning.
En mer utförlig beskrivning av resultatet fås på plats.

Oavsett testresultat är det av yttersta vikt att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

I nuläget är det ej fastställt vilken grad av skydd ett positivt IgG-svar ger eller hur länge ett eventuellt antikroppsskydd varar.

Ett positivt svar får ej leda till att ni slutar följa de skyddsåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar för att minska smittspridningen.

MER INFORMATION OM ANTIKROPPAR

IgM- och IgG-Antikroppar

Både IgM och IgG är immunoglobuliner som produceras av immunförsvaret för att ge skydd mot 2019-nCoV. Vissa patienter med negativt resultat i nukleinsyratest uppvisar positivt IgM-test, vilket indikerar att IgG-/IgM-detekteringen är en av de effektiva metoderna för att diagnostisera 2019-nCoV.

Nivån av IgM-antikroppar börjar stiga ca en vecka efter individen smittats, medan IgG-produktionen startar senare än IgM (vanligtvis ca 10-14 dagar efter symptomdebut) och kan pågå under 6 månader eller till och med flera år, vilket innebär att IgG fungerar som en indikator på tidigare infektion. Patienter som misstänks vara infekterade av 2019-nCoV kan snabbt identifieras genom samtidig övervakning av IgM och IgG. Under utbrottsperioden 2003-SARS och 2016-Zika användes IgM-/IgG-antikroppsdetektion som en av de rekommenderade diagnostiska metoderna.

Personer med positivt IgM skall alltid kontrolleras med ett PCR-test.

Hos oss finns det rutiner för att göra ditt besök säkert och hygieniskt.

För mer information ladda ner PDF filen nedan