Testinformation

IgM- och IgG-Antikroppar

Både IgM och IgG är immunoglobuliner som produceras av immunförsvaret för att ge skydd mot 2019-nCoV. Vissa patienter med negativt resultat i nukleinsyratest uppvisar positivt IgM-test, vilket indikerar att IgG-/IgM-detekteringen är en av de effektiva metoderna för att diagnostisera 2019-nCoV.

Nivån av IgM-antikroppar börjar stiga ca en vecka efter individen smittats, medan IgG-produktionen startar senare än IgM (vanligtvis ca 14 dagar efter smitta) och kan pågå under 6 månader eller till och med flera år, vilket innebär att IgG fungerar som en indikator på tidigare infektion. Patienter som misstänks vara infekterade av 2019-nCoV kan snabbt identifieras genom samtidig övervakning av IgM och IgG. Under utbrottsperioden 2003-SARS och 2016-Zika användes IgM-/IgG-antikroppsdetektion som en av de rekommenderade diagnostiska metoderna.

Hos oss finns det rutiner för att göra ditt besök säkert och hygieniskt.

För mer information ladda ner PDF filen nedan

Testet kan ge olika svar

Tre stycken linjer kan framträda på testet – C-linje (kontrollinje) som indikerar att testet är rätt utfört. IgM-linjen (akutantikroppar) och IgG-linjen (minnesantikroppar) 

1. IgM negativ, IgG negativ – Indikerar att det ej är någon infektion med Covid-19, eller att det inte är tillräckligt hög koncentration av antikroppar för att ge något utslag.

2. IgM positiv, IgG positiv – Indikerar en pågående infektion med Covid-19.
Se tolkning under punkt 4.

3. IgM positiv, IgG negativ – Indikerar en pågående infektion med Covid-19. Nytt test rekommenderas om 14 dagar för att bekräfta förekomst av IgG.

4. IgM negativ, IgG positiv – Indikerar en genomgången infektion med Covid-19.

Testresultatet skall tolkas tillsammans med din symptombild för att kunna ge en helhetsbedömning.

Oavsett testresultat är det av yttersta vikt att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

I nuläget är det ej fastställt vilken grad av skydd ett positivt IgG-svar ger eller hur länge ett eventuellt antikroppsskydd varar.

Ett positivt svar får ej leda till att du slutar följa de skyddsåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar för att minska smittspridningen.