fbpx

010-173 44 44

har du spørsmål? Ring oss!

Stockholm

Göteborg

Malmö

Andre

Skal du begynne å kjøre lastebil eller buss?  

-Dere er hjertelig velkommen til oss på iDr Kliniken for din legeerklæring. 

Våre leger er koblet til det svenske transportbyråets e-tjeneste for sertifikater. Resultatet blir sendt direkte til det svenske transportbyrået når undersøkelsen er fullført.  

Alle våre leger og sykepleiere er opplært til å utføre de nødvendige undersøkelsene, slik at du kan føle deg trygg og trygg. 

Før besøket: 

  • Ta med deg brillene / linsene og eventuelt høreapparat 
  • Ta med journaler fra fastleger og sykehus, inkludert laboratorier / røntgenstråler de siste 12 månedene, eller sørg for at du kan vise dem via 1177 under besøket.  
  • Ta med gjeldende medisinliste 
  • Hvis du har mottatt spesialdirektiver fra Transportstyrelsen om noe spesielt som må sertifiseres - send disse dokumentene til oss før undersøkelsen og gi oss skriftlig beskjed før du bestiller time.  

 

Testinformasjon: 

Denne grunnleggende helseundersøkelsen inkluderer syntesetester, funksjonstest, kontroll av hjerte / lunger / blodtrykk og en gjennomgang av din medisinske historie.  Vi kan også kontrollere alkohol- eller narkotikamisbruk. Etter undersøkelsen vil du motta all informasjon du trenger å sende til Transportstyrelsen i Sverige, og vi vil hjelpe deg med alle spørsmålene du har om dette. Vi gjør det enkelt og greit for deg gjennom hele prosessen. 

Hva slags test trenger du? 

Transportstyrelsen i Sverige deler de forskjellige førerkorttillatelsene inn i tre grupper.  

Gruppe 1: førerkorttillatelse AM, A1, A2, A, B og BE og autorisasjon for traktor 

Gruppe 2: Inkluderer C1, C1E, C og CE 

Gruppe 3: Inkluderer D1, D1E, D og DE og Taxi. 

Kravene til medisinsk undersøkelse for å få førerkort varierer mellom de forskjellige gruppene og bestemmes av det svenske transportbyrået.  

Gruppe 1: Synsstyrke 0,5 må oppnås når du ser med begge øynene sammen. Det er OK hvis du bare har syn på det ene øyet så lenge du ser minst 0,5. Du kan ha noen mindre begrensninger i synsfeltet og også en viss grad av dobbeltsyn, så lenge dobbeltsynet bare vises når du ser til sidene. Du kan også ha nedsatt evne til å se i mørket. Det er ikke krav om hørselstap. 

Gruppe 2 og 3: Krav som du kan se med begge øyne, og du må kunne se minst 0,1 med det verste øyet og 0,8 med de beste. Disse kvalifikasjonene stiller også høyere krav til synsfeltet, og du må ikke ha noen form for dobbeltsyn. Krav for tilstrekkelig hørsel for å kunne kommunisere med passasjerer. Hvis du trenger et høreapparat for å oppnå tilstrekkelig hørsel, må du bruke det når du kjører bilen. 

For legeerklæring kan det brukes briller eller linser for å oppnå tilstrekkelig synsskarphet. For gruppe II og III må brytningsevnen til det visuelle hjelpemiddelet ikke overstige +/- 8 dioptre (dette er angitt i reseptet fra optikeren din). Hvis du trenger synshjelpemidler for å oppnå tilstrekkelig syn, må du også alltid bruke synshjelpemidler når du kjører bil. 

Visse sykdommer og tilstander kan være et hinder eller kreve hyppigere kontroller av en godkjent legeerklæring, spesielt for de som ønsker å ha en av de høyere kvalifikasjonene. Dette gjelder hovedsakelig diabetes, hjerte- og karsykdommer, anfall og resttilstander etter sykdom. Hvis du har diabetes og ønsker å få førerkort, er det ikke et klart hinder, men det kreves at sykdommen er under god kontroll for at vi skal kunne utstede en legeerklæring for diabetes. I disse tilfellene må vi ha en dialog med din behandlende lege.  

Hvis du har behandling for sykdom, må du ta med en journal, medisinliste og en liste over de siste laboratorieprøvene som er tatt før besøket.  

nb_NONorsk bokmål