EUs COVID -SERTIFIKAT

EUs COVID -SERTIFIKAT

EUs COVID -SERTIFIKAT

Vi tilbyr EU-Covid-sertifikater ved alle våre klinikker i Sverige. Denne attesten utstedes i samarbeid med E-helsemyndigheten. Siden 12. august kan land innenfor EU og Schengen-området kreve et nasjonalt Covid-sertifikat utstedt av E-helsemyndigheten.

For å motta ditt EU Covid-sertifikat kan du gjøre følgende:

1: Last ned Kivra-appen og logg på med mobil Bank-ID. Sertifikatet lastes opp til appen så snart svarresultatet er sendt ut. Hvis du har spørsmål om opplasting av EU-Covid-sertifikatet, henviser vi deg ydmykt til E-helsebyrået. Har du spørsmål om Kivra-appen, er du velkommen til å kontakte Kivra.

2: Om ni inte har möjlighet att använda er av Kivra-appen, hjälper vi er gärna genom att skriva ut beviset på en av våra kliniker. O
Medtag giltig legitimation. 

Varm velkomst

PCR (NAAT)

OM TESTET

Ett qRT-PCR-test (kvantitativt realtids omvänt transkriptas polymeraskedjereaktion) är ett nukleinsyratest (= NAAT = Nucleid Acid Amplification Test) som påvisar specifik arvsmassa från t ex ett virus i slemhinnan och är det mest säkra sättet att bedöma om det finns en aktiv coronavirusinfektion.  Testet är kvantitativt och mäter indirekt nivån av virus till skillnad emot ett kvalitativt test som endast ger ett positivt eller negativt utslag. Ett qRT-PCR kan dock ej skilja på smittsamt och icke smittsamt virus i slemhinnan och kan således vara positivt från några dagar före symptomdebut upp till ca 3 veckor efter en utläkt infektion. 

TEST ytelse
En provtagningspinne med bomullstopp tages och införes längst bak i munsvalget (oropharynx) och därefter i näsan till bakre svalgväggen (Nasopharynx). Där roteras pinnen i ca tio sekunder emot slemhinnan. Provet skickas sedan krypterat till vår samarbetspartners säkerhetslaboratorium och analyseras.  

En qRT-PCR er en laboratorieanalyse og tar omtrent 2-3 timer å fullføre fra det tidspunktet testen ankommer laboratoriet. 

Laboratoriet bruker analytisk utstyr fra amerikanske Roche. 

RESULTATER

Resultatet kan være negativt, positivt eller ikke-analyserbart. Forekomsten av ikke-analyserbare svar hos oss er mindre enn 0,4%. Hvis dette skjer, vil laboratoriet kjøre analysen gratis samme kveld.

Hvis forbikjøringen ikke kan analyseres, og dette fører til at en ny prøve må tas, er den også gratis, men vi er ikke ansvarlige for merkostnader som oppstår i en slik situasjon.

SERTIFIKAT

Alla svarsresultat utsvaras via ett digitalt läkarintyg utfärdat på engelska. Det innehåller signatur och stämpel från legitimerad läkare samt är försett med en QR-kod och är mycket svårt att förfalska.  

 

ANTIGEN (RAT)

OM TESTET

En antigentest, eller RAT-Rapid Antigen Test, er en metode for å påvise en pågående infeksjon med COVID-19, såkalt virusdeteksjon. 
Analysen er en rask test som gir svar på 15 minutter.  
En antigen test er en utmerket screening test.
Antigen-testen vi bruker er fra amerikansk Abbott och har en mycket hög specificitet (>99.8%). Detta innebär en mycket låg risk för falskt positiva svar. Ett positivt testresultat kan bekräftas med ett PCR då falskt positiva svar kan förekomma på grund av korsreaktivitet med andra virus. 
Om ni önskar testa grupper av individer med symptom, kontakta vår kundtjänst per mail så kommer vi till er. Testet uppfyller Folkhälsomyndighetens ytelsesanbefalinger for antigentester og er CE-merket. 

 

TEST ytelse
En provtagningspinne med bomullstopp tages och införes längst bak i munsvalget och därefter i näsan till bakre svalgväggen (Nasopharynx). Där roteras pinnen i ca tio sekunder emot slemhinnan.

Testen analyseres på stedet av prøvetakeren. C står for kontroll  og en linje her må være til stede for at testen skal være gyldig. Hvis dette mangler, må testen gjentas. Hvis det bare er en linje ved C, er testen negativ. Hvis det er to linjer, dvs. ved både C og T, er testen positiv. Et positivt resultat indikerer at du har en pågående covid-19-infeksjon. Du vil da bli kontaktet av legen vår for individuell vurdering og infeksjonssporing.

RESULTATER

Testresultatet kan være positivt eller negativt.
Ingen beregning av virusinnholdet gjøres med dette eksemplet.

Resultatet tar ca 15 minuter. 

Ved et positivt svar vil du bli kontaktet av vår akuttlege for lovpålagt informasjon om karantene og infeksjonssporing. 

SERTIFIKAT

Digitalt läkarintyg ingår alltid, är utfärdat på engelska, innehåller signatur och stämpel från legitimerad läkare samt är försett med en QR-kod som möjliggör digital validering och är mycket svår att förfalska. Läkarintyget sändes ut direkt. Resultat går att validera på vår hemsida.

ANTIBODY TEST ETTER INFEKSJON

OM ANTIBODY TEST

Detta test lämpar sig för dig som vill kontrollera om ni har utvecklat akut- eller minnesantikroppar mot SARS-CoV-2  (IgM + IgG).

For deg som vil sjekke beskyttelsesnivået ditt etter vaksinasjon - velg Antistoffer etter vaksinasjon / infeksjon. 

Detta test erbjuds som snabbtest. 
En IgG / IgM-antistofftest kan vise om du har en nylig eller tidligere infeksjon. IgG, et såkalt minneantistoff, er en del av immuniteten vår. Hvis du har IgG etter en naturlig infeksjon, har du en beskyttelse som sannsynligvis varer denne sesongen og kan holde seg i risikogrupper i henhold til Folkehelsetilsynet og minst 9 måneder iht. Samfunnsstudier

IgM, akutte antistoffer, indikerer en nylig infeksjon. 

Disse testene påviser Ig mot SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein (N protein). For påvisning av antistoffer mot Spike -proteinet, se nedenfor under Antistoffer etter vaksinasjon / infeksjon.  

RASKE TESTER IgM / IgG
Raske tester tas med en enkelt pinne i fingeren. Blodet suges opp i en pipette og slippes ned i testkassetten sammen med reagens.

Vi använder antikroppstester från Abbott.
Antistofftestene oppfyller folkehelsetilsynets ytelseskrav for raske tester.

Raske tester for antistoffer er screeningtester og en konsentrasjonsbestemmelse av antistoffer (Kvantitativ laboratorieanalyse) anbefales alltid i tilfelle et positivt testresultat.

I en rask test vil du motta et svar direkte fra prøvetakeren som vil forklare hva svaret ditt betyr for deg.

NEDAN TILLHANDAHÅLLS EJ FÖR NÄRVARANDE

(KVANTITATIVA ANTIKROPPSTESTER IgM/IgG (LABORATORIEANALYS)
Kvantitative antistofftester er en CE-godkjent analyse utført i et laboratorium.

Blodet samles i et prøverør via en venøs prøve i underarmen, hånden eller underbenet / foten eller via en pinne i fingeren. Prøven sentrifugeres og blodserum analyseres i laboratoriet.

Våra kvantitativa tester analyseras med kemiluminescens. Referensnivån i vår analys är IgG < 5,5 AU/ml = negativ, IgM < 3,0 AU/ml = negativ.)

RESULTATER

  Det er fire forskjellige svarkombinasjoner:

1. IgM -negativ, IgG -negativ - Indikerer at det ikke er noen infeksjon med Covid -19, eller at det ikke er en høy nok konsentrasjon av antistoffer til å produsere utslett.

2. IgM-positiv, IgG-negativ-Indikerer en pågående infeksjon med Covid-19 dag 3-5 til 10-14 etter symptomdebut. En ny test anbefales om 14 dager for å bekrefte tilstedeværelsen av IgG. En positiv IgM bør kontrolleres av PCR, da smittsomhet kan forekomme. Ved positiv IgM ved rask testing, anbefales det alltid å kontrollere serum i laboratoriet.

3. IgM-positiv, IgG-positiv-Indikerer en nylig infeksjon med Covid-19 dag 10-14 til dag 21-35. Smittsomhet er usannsynlig.

4. IgM negativ, IgG positiv-Indikerer en historie med infeksjon med Covid-19 etter dag 21-35. Smittsomhet er usannsynlig. 

Testresultatet må tolkes sammen med symptombildet ditt for å kunne gi en helhetsvurdering.

Uavhengig av testresultater er det av største betydning å følge Folkehelsetilsynets generelle råd og anbefalinger.

Gjeldende IgG-positive individer.
En nylig studie (Community study, https://communitystudien.com/information-om-fas-3/) fra Danderyds sykehus viser at antistoffer er tilstede hos 96% av mennesker med en naturlig covid-infeksjon etter 9 måneder.

I følge den samme studien har bare 2% av de som mangler antistoffer utviklet en spesifikk T-celleimmunitet, noe som antyder at IgG mot negleproteinet er den viktigste beskyttelsen mot viruset.

En positiv respons på IgG må ikke føre til at du slutter å følge beskyttelsestiltakene som det svenske folkehelsebyrået anbefaler for å redusere smittespredning.