EUs COVID -SERTIFIKAT

EUs COVID -SERTIFIKAT

EUs COVID -SERTIFIKAT

Vi tilbyr EU-Covid-sertifikater ved alle våre klinikker i Sverige. Denne attesten utstedes i samarbeid med E-helsemyndigheten. Siden 12. august kan land innenfor EU og Schengen-området kreve et nasjonalt Covid-sertifikat utstedt av E-helsemyndigheten.

For å motta ditt EU Covid-sertifikat kan du gjøre følgende:

1: Last ned Kivra-appen og logg på med mobil Bank-ID. Sertifikatet lastes opp til appen så snart svarresultatet er sendt ut. Hvis du har spørsmål om opplasting av EU-Covid-sertifikatet, henviser vi deg ydmykt til E-helsebyrået. Har du spørsmål om Kivra-appen, er du velkommen til å kontakte Kivra.

2: Dersom du ikke har mulighet til å bruke Kivra-appen hjelper vi deg gjerne ved å skrive ut attesten på en av våre klinikker. MERK! Enkeltklinikker har i dag ikke mulighet til å tilby papirutskrifter. Ta eventuelt kontakt med vår kundeservice for informasjon om hvilke av våre klinikker som tilbyr dette. info@idr-medical.se
Ta med gyldig legitimasjon ved ankomst. Vi ber deg ta hensyn til våre åpningstider - se http://idr-medical.se

Varm velkomst

PCR (NAAT)

OM TESTET

En qRT-PCR-test (kvantitativ revers transkriptase-polymerasekjedereaksjon i sanntid) er en nukleinsyretest (NAAT = Nucleid Acid Amplification Test) som oppdager spesifikt genetisk materiale fra for eksempel et virus i slimhinnen og er den tryggeste måten for å vurdere om det er en aktiv koronarinfeksjon. Testen er kvantitativ og måler indirekte virusnivået, i motsetning til en kvalitativ test som bare gir et positivt eller negativt resultat. Imidlertid kan en qRT-PCR ikke skille mellom smittsomt og ikke-smittsomt virus i slimhinnen og kan således være positivt fra noen få dager før symptomdebut opp til omtrent 3 uker etter en helbredet infeksjon. Hvis testen er positiv, er reglene slik at du ikke får reise. Det er unntak fra noen land som godkjenner en leges uttalelse om at du sannsynligvis ikke er smittsom til tross for ditt positive resultat. En slik uttalelse krever grunnlag for en tidligere positiv antigentest eller PCR. Selvtester er ikke godkjent som dokumentasjon, da det ikke er mulig å fastslå hvem som er blitt prøvetatt. 

TEST ytelse
En prøvetakingspinne med en bomullspropp tas og settes inn bak på nesen til den bakre svelgveggen (Nasopharynx). Der roteres pinnen i omtrent ti sekunder mot slimhinnen. Prøven sendes deretter kryptert til partnerens sikkerhetslaboratorium og analyseres. Du vil få svar dagen etter (Vanlig tid) eller samme dag (Ekspresstid). Sertifikatet er signert av vår lisensierte lege og utstyrt med en QR-kode slik at det kan verifiseres online over hele verden. Sertifikatet er veldig vanskelig å forfalske. 

En qRT-PCR er en laboratorieanalyse og tar omtrent 2-3 timer å fullføre fra det tidspunktet testen ankommer laboratoriet. 
Noen raske tester hevder at de er basert på RT-PCR, som ikke er det samme.

Laboratoriet bruker analytisk utstyr fra amerikanske Roche. 

RESULTATER

Resultatet kan være negativt, positivt eller ikke-analyserbart. Forekomsten av ikke-analyserbare svar hos oss er mindre enn 0,4%. Hvis dette skjer, vil laboratoriet kjøre analysen gratis samme kveld.

Hvis forbikjøringen ikke kan analyseres, og dette fører til at en ny prøve må tas, er den også gratis, men vi er ikke ansvarlige for merkostnader som oppstår i en slik situasjon.

SERTIFIKAT

Sertifikatet er utstedt på engelsk og inneholder signatur og stempel fra en lisensiert lege. Den er utstyrt med QR-kode og er veldig vanskelig å forfalske. Testresultater og reisesertifikater ble sendt ut innen 6-38 timer. Tiden avhenger av hvilken type tjeneste som er bestilt (ordinær eller ekspress), tidspunktet på dagen testen blir tatt og avstanden til laboratoriet i Göteborg. Den absolutt raskeste testen er Express (besvart innen 6-11 timer). Tiden da testen tas er tiden gyldighetsperioden beregnes fra. 
Vi anbefaler at du har minst 6 timers margin fra testrespons til ethvert avgangstidspunkt. 

ANTIGEN (RAT)

OM TESTET

En antigentest, eller RAT-Rapid Antigen Test, er en metode for å påvise en pågående infeksjon med COVID-19, såkalt virusdeteksjon. 
Analysen er en rask test som gir svar på 15 minutter.  
En antigen test er en utmerket screening test.
Antigen-testen vi bruker er fra amerikansk Abbott og har en veldig høy spesifisitet (> 99,8%). Dette betyr sannsynligheten for å få et negativt svar hvis du er sunn og ikke har COVID-19 - dvs. en veldig lav risiko for falske positive svar. Et positivt testresultat kan bekreftes av en PCR, da falske positive responser kan oppstå på grunn av kryssreaktivitet med andre virus. På våre klinikker tester vi bare asymptomatiske individer. 
Hvis du ønsker å teste personer med symptomer, kan du kontakte vår kundeservice via e-post, så vil vi se på muligheten for å komme til deg. Testen oppfyller det svenske folkehelsebyråets ytelsesanbefalinger for antigentester og er CE-merket. 

TEST ytelse
En prøvetakingspinne med en bomullspropp tas og settes inn bak på nesen til den bakre svelgveggen (Nasopharynx). Der roteres pinnen i omtrent ti sekunder mot slimhinnen.

Testen analyseres på stedet av prøvetakeren. C står for kontroll  og en linje her må være til stede for at testen skal være gyldig. Hvis dette mangler, må testen gjentas. Hvis det bare er en linje ved C, er testen negativ. Hvis det er to linjer, dvs. ved både C og T, er testen positiv. Et positivt resultat indikerer at du har en pågående covid-19-infeksjon. Du vil da bli kontaktet av legen vår for individuell vurdering og infeksjonssporing.

RESULTATER

Testresultatet kan være positivt eller negativt.
Ingen beregning av virusinnholdet gjøres med dette eksemplet.

Resultatet tar bare 15 minutter å få. Du kan velge å bare motta testresultatet via e-post eller sammen med et sertifikat, også kalt et reisesertifikat. 

Ved et positivt svar vil du bli kontaktet av vår akuttlege for lovpålagt informasjon om karantene og infeksjonssporing. 

SERTIFIKAT

Sertifikatet er utstedt på engelsk og inneholder signatur og stempel fra en autorisert lege. Den inneholder også navn, personnummer eller fødselsdato, passnummer (ved reise) og tidspunkt for prøvetaking. Den er utstyrt med en QR-kode som muliggjør digital validering og er svært vanskelig å forfalske. Prøvesvar og legeerklæringer ble sendt ut umiddelbart. Resultatene kan lastes ned fra nettsiden vår. Linken sendes ut på e-post, men finnes også på nettsiden vår https://idr-medical.se/kontakt/. Om ønskelig vil vi også printe den ut for deg på stedet. 

PASS PÅ FLY

OM TESTET

Fit to Fly er en enkel helse- og funksjonell undersøkelse som tar sikte på å undersøke behovet for assistanse på flyet og om din helsetilstand gjør det egnet for deg å fly.
MERKNAD - dette sertifikatet er bare nødvendig for spesielle destinasjoner - se swedenabroad.se for destinasjonen din. Parametere som kontrolleres inkluderer behov for hjelpemidler, mobilitet, blodtrykk, hjerte, lunger, tegn på infeksjon, temp osv. Merk Bene! For gravide kvinner fra 28 år kreves et spesialattest fra en fødselslege eller jordmor som viser at det er ukomplisert simplex-graviditet (ikke tvillinger). Dette kan IKKE utstedes med oss. I tilfelle graviditet, må dokumentasjon på lengden på graviditeten legges til besøket ditt hos oss. 

Et Fit fo Fly-sertifikat kan vanligvis være opptil 2 uker gammelt. Se swedenabroad.se for destinasjonen din.

RESULTATER

Sertifikatet svarer om du er "Fit to Fly" eller "Not Fit to Fly". Hvis du IKKE får godkjent eksamen, kan det skyldes flere grunner. For eksempel kan temperaturer fra 37,5 Cº og høyere signalisere en virusinfeksjon - i et slikt tilfelle bør man vente på gjenoppretting.
Høyt blodtrykk på 180/110 (alvorlig hypertensjon per definisjon) diskvalifiserer så vel som ikke-medisinert uregelmessig hjerterytme, lungemuslinger etc. 

I tilfelle du sitter i rullestol, må du kontakte flyselskapet for å undersøke muligheten for assistanse. Du kan alltid gjøre helseundersøkelsen hos oss, men for å være Fit to Fly, i henhold til landene som krever dette sertifikatet, må du kunne bevege deg alene. 

SERTIFIKAT

Sertifikatet er utstedt på engelsk, signert og stemplet av en lege. Den er utstyrt med en valideringskode og er veldig vanskelig å forfalske.

ANTIBODY TEST ETTER INFEKSJON

OM ANTIBODY TEST

Denne testen passer for deg som ikke er vaksinert og ønsker å sjekke om du har utviklet akutte antistoffer eller minneantistoffer mot SARS-CoV-2 (IgM + IgG).
Det er også det riktige valget for deg som trenger IgM for turen din, for eksempel kinesiske reisende. 

For deg som vil sjekke beskyttelsesnivået ditt etter vaksinasjon - velg Antistoffer etter vaksinasjon / infeksjon. 

Denne testen tilbys både som hurtige tester og som laboratorietester. 
En IgG / IgM-antistofftest kan vise om du har en nylig eller tidligere infeksjon. IgG, et såkalt minneantistoff, er en del av immuniteten vår. Hvis du har IgG etter en naturlig infeksjon, har du en beskyttelse som sannsynligvis varer denne sesongen og kan holde seg i risikogrupper i henhold til Folkehelsetilsynet og minst 9 måneder iht. Samfunnsstudier

IgM, akutte antistoffer, indikerer en nylig infeksjon. 

Disse testene påviser Ig mot SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein (N protein). For påvisning av antistoffer mot Spike -proteinet, se nedenfor under Antistoffer etter vaksinasjon / infeksjon.  

RASKE TESTER IgM / IgG
Raske tester tas med en enkelt pinne i fingeren. Blodet suges opp i en pipette og slippes ned i testkassetten sammen med reagens.

Vi bruker antistofftester fra Healgen.
Antistofftestene oppfyller folkehelsetilsynets ytelseskrav for raske tester.

Raske tester for antistoffer er screeningtester og en konsentrasjonsbestemmelse av antistoffer (Kvantitativ laboratorieanalyse) anbefales alltid i tilfelle et positivt testresultat.

I en rask test vil du motta et svar direkte fra prøvetakeren som vil forklare hva svaret ditt betyr for deg.

KVANTITATIVE ANTIBODY TESTS IgM / IgG (LABORATORY ANALYSIS)
Kvantitative antistofftester er en CE-godkjent analyse utført i et laboratorium.

Blodet samles i et prøverør via en venøs prøve i underarmen, hånden eller underbenet / foten eller via en pinne i fingeren. Prøven sentrifugeres og blodserum analyseres i laboratoriet.

Våre kvantitative tester er analysert med kjemiluminescens. Referansenivået i analysen vår er IgG <5,5 AU / ml = negativ, IgM <3,0 AU / ml = negativ.

Alle kvantitative analyser (nivåbestemmelse) blir besvart senest dagen etter prøvetaking før midnatt.

For pasienter som ønsker å kunne bruke et reisesertifikat, utføres kun venøse tester på enhetene som tilbyr tjenesten. 

RESULTATER

  Det er fire forskjellige svarkombinasjoner:

1. IgM -negativ, IgG -negativ - Indikerer at det ikke er noen infeksjon med Covid -19, eller at det ikke er en høy nok konsentrasjon av antistoffer til å produsere utslett.

2. IgM-positiv, IgG-negativ-Indikerer en pågående infeksjon med Covid-19 dag 3-5 til 10-14 etter symptomdebut. En ny test anbefales om 14 dager for å bekrefte tilstedeværelsen av IgG. En positiv IgM bør kontrolleres av PCR, da smittsomhet kan forekomme. Ved positiv IgM ved rask testing, anbefales det alltid å kontrollere serum i laboratoriet.

3. IgM-positiv, IgG-positiv-Indikerer en nylig infeksjon med Covid-19 dag 10-14 til dag 21-35. Smittsomhet er usannsynlig.

4. IgM negativ, IgG positiv-Indikerer en historie med infeksjon med Covid-19 etter dag 21-35. Smittsomhet er usannsynlig. 

Testresultatet må tolkes sammen med symptombildet ditt for å kunne gi en helhetsvurdering.

Uavhengig av testresultater er det av største betydning å følge Folkehelsetilsynets generelle råd og anbefalinger.

Gjeldende IgG-positive individer.
En nylig studie (Community study, https://communitystudien.com/information-om-fas-3/) fra Danderyds sykehus viser at antistoffer er tilstede hos 96% av mennesker med en naturlig covid-infeksjon etter 9 måneder.

I følge den samme studien har bare 2% av de som mangler antistoffer utviklet en spesifikk T-celleimmunitet, noe som antyder at IgG mot negleproteinet er den viktigste beskyttelsen mot viruset.

En positiv respons på IgG må ikke føre til at du slutter å følge beskyttelsestiltakene som det svenske folkehelsebyrået anbefaler for å redusere smittespredning.

INFORMASJON OM ANTIKROPPER

IgM- og IgG-antistoffer (ikke-nøytraliserende)

Både IgM og IgG er immunglobuliner produsert av immunsystemet for å gi beskyttelse mot 2019-nCoV. Noen pasienter med negativt resultat i nukleinsyretester viser en positiv IgM-test, noe som indikerer at IgG / IgM-påvisning er en av de effektive metodene for diagnostisering av 2019-nCoV. 

Nivået av IgM-antistoffer begynner å stige omtrent en uke etter at individet er smittet, mens IgG-produksjonen starter senere (vanligvis ca. 10-14 dager etter symptomdebut) og kan vare i 6 måneder eller til og med flere år. Dette betyr at IgG fungerer som en indikator på tidligere infeksjon. Pasienter som mistenkes for å være smittet med 2019-nCoV kan raskt identifiseres ved samtidig overvåking av IgM og IgG. I utbruddsperioden 2003-SARS og 2016-Zika ble IgM / IgG-antistoffdeteksjon brukt som en av de anbefalte diagnostiske metodene. 

Personer med positiv IgM bør alltid kontrolleres med en PCR-test for å verifisere at det er en pågående infeksjon. 

For informasjon om nøytraliserende antistoffer - se neste avsnitt. 

ANTIDER ETTER VAKSINASJON / INFEKSJON
Laboratorieanalyse

OM TESTET

Denne analysen passer for deg som er vaksinert eller har hatt en infeksjon og vil sjekke om du har noen beskyttelse. 

Hvordan fungerer analysen?
Analysen er basert på en måling av nivået av antistoffer (nøytraliserende antistoffer (NAb) og IgG i blodserum) i vårt tilknyttede laboratorium iLab. Dette er ikke en rask test. Ved et tilstrekkelig høyt nivå av antistoffer i blodet utstedes et sertifikat.

 • Etter vaksinasjon:
  Nøytraliserende antistoffer er en type antistoff (ofte en type IgG) som kan blokkere bindingsstedet mellom viruspartikkelen og cellen i kroppen der viruset kan binde seg. Dette nøytraliserer viruset. Denne typen antistoff er den mest effektive og produseres av alle vaksinene som er godkjent i EU. Noen individer kan til og med utvikle disse antistoffene i en naturlig infeksjon, men bare en liten prosentandel gjør det. Etter vaksinasjon kan man således få både høye verdier av IgG og nøytraliserende antistoffer.

 • Etter infeksjon:
  Motsatt dannes 'ikke-nøytraliserende antistoffer', IgG, hovedsakelig etter en naturlig infeksjon. Disse er ikke like effektive. De binder seg til andre steder på virus / infiserte celler og markerer dem for immunsystemet i stedet for å kunne nøytralisere seg selv.
  Således kan individer bare vise IgG eller IgG og nøytralisere antistoffer etter en naturlig infeksjon.

 

For å kunne vurdere beskyttelsesnivået, er det derfor viktig å kontrollere både IgG og nøytraliserende antistoffer da begge typer antistoffer kan dannes under både vaksinasjon og naturlig infeksjon.

 

Fordi ingen vaksine gir 100% immunitet, vil ikke alle få effektiv beskyttelse med antistoffer. Antistoffene som dannes etter vaksinasjon, reduseres også over tid. Vi vet at vaksiner er veldig effektive hvis du ser på store grupper, men hvis du som individ ønsker å kontrollere beskyttelsen din, er dette en passende metode.
Beskyttelsen gjelder bare de variantene vaksinen er utviklet mot, og ved nye mutasjoner kan en vaksinert person ha dårligere beskyttelse.

* = Foreløpige data fra iLab i Västra Götaland viser at omtrent 8 % mennesker som er fullstendig vaksinert med Pfizer Comirnaty (minst 14 dager etter dose to) har mangel på beskyttelse mot Covid-19 (n = 200)
Våre data samsvarer med det forventede beskyttelsesnivået på over 90%. Antistoffnivået ble målt mellom 2-20 uker etter den andre vaksinedosen. 

Senere, når flere studier er gjort og anbefalinger er oppdatert nasjonalt, kan disse dataene gi støtte for når det er på tide å supplere med vaksiner.

Denne analysen måler nivået av antistoffer (kvantitativ analyse) mot reseptorbindingsdomenet (RBD) av Spike-proteinet. 

RESULTATER

Du vil motta en e -post når resultatet er klart. Du kan deretter logge inn og få resultatet ditt online.  

Hvordan tolkes testresultatene?
Et resultat med en verdi av IgG eller nøytraliserende antistoffer, over grenseverdien, viser at det er immunitet mot de tidlige variantene av Covid-19 (alfa, beta, delta). 

Grenseverdien anbefales etter kliniske studier. 

Et antistoffnivå over grenseverdien gjør det lite sannsynlig å kunne få en livstruende infeksjon med SARS-CoV-2, men infeksjon kan fortsatt være mulig. 

Det er ikke mulig å si med sikkerhet at det mangler beskyttelse på et antistoffnivå rett under grenseverdien, men i det vitenskapelige beviset som eksisterer, ser vi en økt forekomst av alvorlige infeksjoner på nivåer under grenseverdien. Etter hvert som flere studier er fullført, kan grenseverdiene oppdateres.

I en studie fra Natur beskyttelsen mot deltavarianten synker raskere enn mot andre varianter, og referanseverdien for deltavarianten kan oppdateres. Dette støttes også av denne artikkelen i NEJM der beskyttelsen mot delta -varianten er litt lavere etter vaksinasjon enn mot alfa. For delta -varianten avtar beskyttende effekt raskere ettersom de som er infisert med delta vanligvis har et høyere innhold av virus og krever et høyere antistoffnivå for nøytraliserende antistoffer. 

 • Ved verdier over grenseverdien, men under 50 AU / ml, anbefales kontroll minst hver fjerde uke.
 • Ved verdier 50-200 AU / ml anbefales kontroll minst annenhver måned.
 • Ved verdier over 200 AU / ml anbefales kontroll minst hver tredje måned. *

Ved et lavt beskyttelsesnivå hos en nylig fullt vaksinert person (minst 14 dager siden dose to), anbefales en ny kontroll på fire til åtte uker ettersom antistoffdannelsen hos noen individer er tregere. 

* Disse tidsintervallene er anbefalinger basert på foreløpige data i iLab.
MERK! Hvor lenge varer antistoffbeskyttelsen, varierer veldig mellom individer og derfor er individuell analyse den eneste måten å bekrefte en beskyttelse på.

Hva gjør du hvis beskyttelsen er for lav?
Oppfør deg som om du mangler beskyttelse. Følg FHMs anbefalinger. Vær forsiktig. For tiden er det ingen retningslinjer / anbefalinger for når / hvis en tredje dose vaksine skal tas. En tredje dose vaksine kan øke beskyttelsen når antistoffnivået nærmer seg grensen.

Når kan du ta testen? 
Vi anbefaler at du tar testen tidligst 14 dager etter den andre dosen. , delta

REFERANSER

Etter en naturlig infeksjon med SARS-CoV-2, viser en svensk studie at antistoffbeskyttelse varer i minst 9 måneder i et flertall av befolkningen: 

https://communitystudien.com/information-om-fas-3/ 

Studier på vaksinerte individer med Modernas vaksine viser fortsatt sterk beskyttelse etter 6 måneder: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2103916  

Pfizer-vaksinebeskyttelse bør være sammenlignbar da begge vaksinene bruker samme prinsipp for å indusere immunitet. For ytterligere informasjon om nøytraliserende antistoffer etter vaksinering med Pfizers vaksine: 

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01325-6 

For Astra anbefales det å vente 3 måneder mellom første og andre dose for å få god immunrespons. Det er foreløpig ikke kjent hvor lenge immuniteten varer, men at den andre dosen gir en "lang beskyttelse":  

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca 

Analysen er CE-godkjent og validert i Sverige av iLab Medical AB. 

MER INFORMASJON

Etter en vaksinasjon får de fleste beskyttelse mot viruset eller bakterien som de har blitt vaksinert mot. Imidlertid får ikke alle beskyttelse. En vaksine som har en beskyttende effekt på 80% betyr at det er 20% som ikke utvikler noen målbar beskyttelse. For å finne ut om du har beskyttelse mot Covid-19 etter vaksinering, kan du blant annet sjekke antistoffene dine. 

Det er i det vesentlige en type antistoffer (nøytraliserende antistoffer) produsert av vaksinene som er tilgjengelige på markedet, og en type antistoffer som vanligvis oppstår etter en naturlig infeksjon, som binder IgM og IgG. 

Alle vaksiner som er godkjent i EU, stimulerer dannelsen av nøytraliserende antistoffer. Neutraliserende antistoffer (NAbs) er en del av kroppens immunsystem der antistoffer binder seg til viruspartikkelen og hemmer dens evne til å binde og dele seg.  

Nivået på NAb kan derfor brukes til å analysere om du har beskyttelse mot SARS-CoV-2 etter vaksinasjonen. Over tid synker nivået av antistoffer naturlig og immuniteten avtar. 

Med en måling av nøytraliserende antistoffer kan du få en indikasjon på når du har beskyttelse og når du er i risikosonen. Vaksinasjonssertifikatet viser dermed ikke bare at du er vaksinert, men også at vaksinasjonen har hatt en effekt. 

Hvis du ikke er vaksinert og vil sjekke om du har beskyttelse, bør du først sjekke tilstedeværelsen av IgM og IgG.  

Noen få mennesker utvikler nøytraliserende antistoffer selv etter en naturlig infeksjon - men som regel utvikler de IgM / IgG. Ikke-nøytraliserende antistoffer binder seg til andre deler av virusets proteiner enn de som binder direkte til vertscellen, infiserte celler markeres og kroppens cellulære forsvar dreper disse cellene - i enkle termer kan det sies at man må ha en fungerende cellulært forsvar og en fungerende antistoffdannelse. Et nøytraliserende antistoff har derimot en direkte effekt mot viruset slik at infeksjonen stoppes tidligere og ikke er avhengig av celleforsvaret i samme grad.