Testinformasjon

Her kan du lese mer om testene våre

PCR

OM TESTET

En qRT-PCR-test oppdager tilstedeværelsen av virus i slimhinnen og er den tryggeste måten å vurdere om det er en aktiv virusinfeksjon. Testen er kvantitativ og måler virusnivået, i motsetning til en kvalitativ test som bare gir et positivt eller negativt resultat. En qRT-PCR er den tryggeste måten å vurdere tilstedeværelsen av virus på. Imidlertid kan testen ikke skille mellom smittsomt og ikke-smittsomt virus i slimhinnen og kan således være positivt fra 2 dager før symptomdebut opp til omtrent 3 uker etter en helbredet infeksjon. Hvis testen er positiv, er reglene slik at du ikke får reise.

En prøvepinne med en bomullspropp tas og settes inn bak på nesen til den bakre svelgveggen. Der roteres pinnen i omtrent ti sekunder mot slimhinnen. Prøven sendes deretter kryptert til partnerens sikkerhetslaboratorium og analyseres. Du vil få svar dagen etter (Vanlig tid) eller samme dag (Ekspresstid). Sertifikatet er signert av vår lisensierte lege og utstyrt med en QR-kode slik at det kan verifiseres online over hele verden. Sertifikatet er veldig vanskelig å forfalske. 

En RT-PCR er en laboratorieanalyse og tar omtrent 3 timer å fullføre. 
Noen raske tester hevder at de er basert på RT-PCR, noe som ikke er det samme. qRT betyr at analysen er kvantitativ - dvs. virusinnholdet måles. RT-PCR kan være kvalitativ - dvs. bare svar på spørsmålet: Er det et virus i prøven? Ja eller nei? RT står for Reverse Transcriptas - dvs. ved å lage nøyaktige speilbilder av en bestemt del av viruset, kan du identifisere om viruset er i prøven gjennom en spesiell enhet - Vi bruker høyspesialisert utstyr fra amerikanske Roche. 

RESULTATER

Resultatet kan være negativt, positivt eller ikke-analyserbart. Forekomsten av ikke-analyserbare svar hos oss er mindre enn 0,4%. Hvis dette skjer, vil laboratoriet kjøre analysen gratis samme kveld. Hvis forbikjøringen ikke kan analyseres, og det fører til at en ny prøve må tas, er den også gratis, men vi er ikke ansvarlige for merkostnader som oppstår i en slik situasjon.

SERTIFIKAT

Sertifikatet er utstedt på engelsk og inneholder signatur og stempel fra en autorisert lege. Den er utstyrt med QR-kode og er veldig vanskelig å forfalske. Testresultater og reisesertifikater ble sendt ut innen 11-34 timer. Tiden avhenger av hvilken type tjeneste som er bestilt (Regular eller Express) og tidspunktet på dagen testen blir tatt. Den absolutt raskeste testen er Express (innen 11 timer). Tiden da testen tas er tiden gyldighetsperioden beregnes fra. 
Forsikre deg om at du har minst 6 timers margin fra testrespons til avgang. 

ANTIGEN

OM TESTET

En antigentest er å oppdage tilstedeværelsen av et virus og er en metode for å oppdage en pågående infeksjon med COVID-19.
Testen er en rask test med et svar på 15 minutter.  
En antigen test er en utmerket screening test.
Antigen-testen vi bruker er fra amerikansk Abbott og har en veldig høy spesifisitet (> 99,8%). Dette betyr sannsynligheten for å få et negativt svar hvis du ikke har COVID-19 - dvs. en veldig lav risiko for falske positive svar. En positiv kan bekreftes av en PCR da falske positive responser kan oppstå på grunn av kryssreaktivitet med andre virus. På våre klinikker tester vi bare asymptomatiske individer. 
Hvis du ønsker å teste personer med symptomer, kan du kontakte vår kundeservice via e-post, så vil vi se på muligheten for å komme til deg. Testen oppfyller det svenske folkehelsebyråets ytelsesanbefalinger for antigentester. 

RESULTATER

Testresultatet kan være positivt eller negativt. 
Intet virusnivå bestemmes med denne testen. 

SERTIFIKAT

Sertifikatet er utstedt på engelsk og inneholder signatur og stempel fra en lisensiert lege. Den er utstyrt med QR-kode og er veldig vanskelig å forfalske. Testresultater og medisinske attester ble sendt ut umiddelbart. Fungerer bare som reisesertifikat til noen få destinasjoner. 

PASS PÅ FLY

OM TESTET

Fit to Fly er en enkel helse- og funksjonsundersøkelse som tar sikte på å undersøke behovet for hjelp på flyet og om helsetilstanden din gjør det uegnet for deg å fly.
MERKNAD - dette sertifikatet er bare nødvendig for spesielle destinasjoner - se swedenabroad.se for destinasjonen din. Parametere som kontrolleres inkluderer behov for hjelpemidler, mobilitet, blodtrykk, hjerte, lunger, tegn på infeksjon, temp osv. Merk Bene! For gravide kvinner fra 28 år kreves et spesialattest fra en fødselslege eller jordmor som viser at det er ukomplisert simplex-graviditet (ikke tvillinger). Dette kan IKKE utstedes med oss. I tilfelle graviditet, må dokumentasjon på lengden på graviditeten legges til besøket ditt hos oss. 

Et Fit fo Fly-sertifikat kan vanligvis være opptil 2 uker gammelt. Se swedenabroad.se for destinasjonen din.

RESULTATER

Sertifikatet svarer om du er "Fit to Fly" eller "Not Fit to Fly". Hvis du IKKE får godkjent eksamen, kan det skyldes flere grunner. For eksempel kan temperaturer fra 37,5 Cº og høyere signalisere en virusinfeksjon - i et slikt tilfelle bør man vente på gjenoppretting.

Det kan også være at du sitter i rullestol. I et slikt tilfelle må du kontakte flyselskapet for å undersøke muligheten for assistanse.

SERTIFIKAT

Sertifikatet er utstedt på engelsk og signert og stemplet av en lege. Den er utstyrt med en valideringskode og er veldig vanskelig å forfalske.

ANTIKROPP

OM TESTET

En IgG / IgM-antistofftest kan vise om du har en nylig eller tidligere coronavirusinfeksjon. IgG - et såkalt minne-antistoff, er en del av immuniteten vår. Hvis du har IgG, har du beskyttelse som sannsynligvis varer denne sesongen, og kan holde deg i risikogrupper i samsvar med dette Det svenske folkehelsebyrået. IgM, akutte antistoffer, indikerer en nylig infeksjon. 

Raske tester tas med en enkelt pinne i fingeren. Blodet suges opp i en pipette og slippes ned i testkassetten sammen med reagens.

Hvis du vil måle nivåer av antistoffer i blodet, hjelper vi med en annen henvisning Carlanderska sykehus for venøs prøvetaking via vår partner Unilabs

Sampleren vår vil forklare hva svaret ditt betyr for deg.

Vi bruker antistofftester fra Healgen
Antistofftestene oppfyller det svenske folkehelsebyråets ytelseskrav for raske tester. 

Raske tester for antistoffer er screeningtester, og en konsentrasjonsbestemmelse av antistoffer anbefales alltid i tilfelle et positivt testresultat. 

RESULTATER

Tre linjer kan vises på testen - C-linje (kontrollinje) som indikerer at testen er utført riktig. IgM-linjen (akutte antistoffer) og IgG-linjen (minne-antistoffer) 

  1. IgM negativ, IgG negativ - Indikerer at det ikke er noen infeksjon med Covid-19, eller at det ikke er en høy nok konsentrasjon av antistoffer for å produsere utslett.
  2. IgM-positiv, IgG-negativ - Indikerer en pågående infeksjon med Covid-19 dag 3-5 til 10-14 etter symptomdebut. En ny test anbefales på 14 dager for å bekrefte tilstedeværelsen av IgG. En positiv IgM bør kontrolleres av PCR da smittsomhet kan forekomme. 
  3. IgM-positiv, IgG-positiv - Indikerer en nylig infeksjon med Covid-19 dag 10-14 til dag 21-35. Smittsomhet er usannsynlig.
  4. IgM negativ, IgG positiv - Indikerer en historie med infeksjon med Covid-19 etter dag 21-35. Smittsomhet er usannsynlig. 

Testresultatet må tolkes sammen med symptombildet ditt for å kunne gi en helhetsvurdering.
En mer detaljert beskrivelse av resultatet er tilgjengelig på stedet.

Uavhengig av testresultater er det av største betydning å følge Folkehelsetilsynets generelle råd og anbefalinger.

For øyeblikket er det ikke bestemt hvilken grad av beskyttelse en positiv IgG-respons gir eller hvor lenge antistoffbeskyttelse varer.

Et positivt svar må ikke føre til at du slutter å følge dem beskyttende tiltak som det svenske folkehelsebyrået anbefaler å redusere smittespredningen.

MER INFORMASJON OM ANTIKROPPER

IgM og IgG antistoffer

Både IgM og IgG er immunglobuliner produsert av immunsystemet for å gi beskyttelse mot 2019-nCoV. Noen pasienter med negative resultater i nukleinsyretester viser en positiv IgM-test, som indikerer at IgG / IgM-påvisning er en av de effektive metodene for å diagnostisere 2019-nCoV.

Nivået av IgM-antistoffer begynner å stige omtrent en uke etter at personen er smittet, mens IgG-produksjonen starter senere enn IgM (vanligvis ca. 10-14 dager etter symptomdebut) og kan vare i 6 måneder eller til og med flere år, noe som betyr at IgG fungerer som en indikator på tidligere infeksjon. Pasienter som mistenkes for å være smittet med 2019-nCoV kan raskt identifiseres ved samtidig overvåking av IgM og IgG. I utbruddsperioden 2003-SARS og 2016-Zika ble IgM / IgG-antistoffdeteksjon brukt som en av de anbefalte diagnostiske metodene.

Personer med positiv IgM bør alltid kontrolleres med en PCR-test.

Hos oss er det rutiner for å gjøre besøket ditt trygt og hygienisk.

For mer informasjon, last ned PDF-filen nedenfor