KUNDTJÄNST

Havent received your certificate?

1. First check your spam/junk folder (the email might have been stopped)

2. Go to: http://validation.idr-medical.se

3. Type in your Reservation code / QR-code (RNGXXXXXXX) 

4. Wait until your result is ready. (update site)

5. Press the button ”Print Certificate

6. Print your certificate or save it digitally in your phone. (Print certificate button) 

FAQ

Se information på ditt lands ambassad om hur gammalt intyget får vara när du kommer fram. 

Räkna sedan in 2h buffert efter din ankomsttid, lägg på din restid. 

Vi rekommenderar att du har minst 6h marginal från att du får svaret på ditt intyg tills du skall resa. 

Exempel:  Intyget får vara 72 h gammalt. Räkna med 2h buffert vid ankomst för passkontroll, baggage etc – 6h (exempelrestid) – 6h buffert före avresa. Om svarstiden på intyget är 34h behöver du alltså testa dig tidigast 70h före ankomst (=72h minus buffert 2h) och senast 2+6+6+34 = 48 h före ankomst. 

Ja, tag med ditt digitala certifikat på telefonen till valfri klinik så kan vi skriva ut och stämpla det till dig.

I regel blir detta dagen efter du emottagit ditt digitala certifikat. 

I regel är det inga problem att resa med våra intyg. 

Vissa länder, bl a Haiti, Franska Polynesien m fl, kräver att laboratoriet skall använda vissa, av dem godkända, analysvätskor. 

Om det finns en sådan kravspecifikation måste ni kontrollera att ni kan resa med vårt underlag. 

Intygen är möjliga att skriva ut med scannad stämpel och underskrivna av läkare. 

Intygen innehåller också en QR-kod som går att scanna på flygplatsen och man kan då verifiera intygsuppgifterna online. 

Ett antikroppstest kan med mycket hög träffsäkerhet avgöra om du har haft Covid-19-infektion eller ej. En genomgången infektion med antikroppssvar ger en ökad motståndskraft. I dagsläget är det inte känt om vi får ett marginellt ökat försvar eller en full immunitet. Ett test kan ge dig ökat stöd i beslut i vardagen eller stöd i hur du skall fördela dina resurser i en organisation eller i ett företag.

Antikroppar är immunförsvarets målsökande robotar. Det finns akutantikroppar som är mer ospecifika (IgM) som bildas direkt när du börjar få symptom och minnesantikroppar (IgG) som börjar bildas ca 10 dagar in i infektionen och kvarstår normalt sett i allt från 6 mån till flera år. När ett främmande virus eller annan mikroorganism smittar oss skapar immunförsvaret dessa antikroppar som, i detta fall, letar upp de inkräktande viruspartiklarna – fäster sig på dem och därigenom markeras dem för immunförsvaret som sedan förgör viruspartiklarna.
IgM är en ospecifik antikropp i sin natur och den är mer ospecifik än IgG. Jämför en hagelbössa (IgM) med ett precisionsgevär (IgG). IgM (akutantikropparna) skall snabbt begränsa infektionen och sedan skapar kroppen IgG som är mycket precisa och stannar kvar i kroppen under lång tid. IgG är de antikroppar som utgör vårt långtidsskydd, dvs vår antikroppsimmunitet. 
Infektionsförloppet innebär att man först blir smittad, sedan har man 2-14 dagars inkubationstid före symptomdebut. Tidigt i sjukdomsfasen (från dag 3-5 till dag 10-14 efter symptomdebut) blir man således IgM-positiv. IgM kvarstår normalt i 3-5 veckor (men kan finnas kvar lång tid). Således när IgG börjar produceras dag 10-14 är man IgM och IgG positiv tills IgM försvinner, då kvarstår bara IgG-positiviteten. 
 
Observera att detta är sjukdomens aktivitet i blodet och beskriver ej om du är smittsam eller ej. 
Smittfri är man när det har gått minst 7 dagar sedan symptomdebut och man har varit symptomfri i 48h. 
 
Ett isolerat positivt IgM, som indikerar att man är dag 3-14 in i sjukdomsfasen skall, hos en asymptomatisk individ, alltid kontrolleras med ett PCR för att bekräfta/avskriva misstanke om pågående infektion. IgM kan också kvarstå lång tid efter sjukdom, men det är inte fastlagt vad det har för betydelse för immuniteten. 
 
Ett svar som ger utslag för både IgM och IgG hos en person som inte har symptom längre tolkas på samma sätt som ett isolerat positivt IgG – dvs att ett långtidsskydd har utvecklats. 
 
Ett långtidsskydd varar enligt Folkhälsomyndigheten åtminstone under denna säsong och förekomst av IgG gör att man kan träffa personer i riskgrupper när man är symptomfri. Så länge man är symptomfri och har IgG bedöms smitta osannolik. 
 
Du kan möjligtvis få Covid-19 nästa säsong igen om viruset muterar eller om antikroppsskyddet försvinner. Det finns rapporter om reinfektion efter 6 månader hos ett flertal individer i Sverige. Det är inte klarlagt hur länge immuniteten varar på populationsnivå. 

ANTIKROPPAR: Hos oss använder vi snabbtester från Egens eller Healgen. Båda testerna uppfyller Folkhälsomyndighetens krav. Testerna har en sensitivitet på >95% (Gemensamt för IgM och IgG) och en specificitet på >99.9%. Detta innebär att har du inte antikroppar så får du i stort sett aldrig ett falskt positivt svar. Vid svårtolkade resultat kan vi bistå med en remiss för venprovtagning hos vår partner Unilabs. För kontroll av IgG (minnesantikroppar) rekommenderar vi testning först när det gått minst 14 dagar sedan symptomdomdebut. För IgM(akutantikroppar) testas det som ett komplement till PCR för vissa destinationer.  Vid positivt IgM utan symptom rekommenderas kompletterande kontroll med PCR. 
PCR: Våra prover skickas till ISO17025-ackrediterade laboratorium. Det är därmed godkänt av Folkhälsomyndigheten för diagnostik av COVID-19.  Alla analyser är qRT-PCR. 
Sensitivitet 100% – dvs har du Coronavirus i ditt prov så hittas det alltid.  

1 ANTIKROPPSTEST: Ett enkelt stick i fingret. Blodet droppas i en testkassett och vandrar sedan längs ett membran där upp till tre streck kan visas. C – betyder KONTROLLINJE. Om inte den framträder är testet ogiltigt och skall göras om. Sedan finns det två streck till som kan framträda – ett för IgM (akutantikroppar) och ett för IgG (minnesantikroppar). Se “Vad är antikroppar” under FAQ för tolkning. 
Om två streck eller fler framträder indikerar det en pågående eller genomgången infektion. Provtagaren kommer att förklara vad det innebär för just dig.
 
2 PCR: En speciell provtagningspinne tages och införes längst bak i näsan till bakre svalgväggen. Där roteras pinnen tio gånger emot slemhinnan. Provet skickas sedan till vårt ackrediterade säkerhetslaboratorium och analyseras. Du får svar och kan hämta upp ett engelskt reseintyg på vår klinik 2 vardagar senare. Intyget är utfärdat av vår legitimerade läkare. 

Utifrån tidigare erfarenheter är det osannolikt att man skulle återinfekteras av Covid-19 och bli sjuk en andra gång under samma säsong. Det finns indikationer på att viruset kan mutera men det är oklart hur immuniteten påverkas. I händelse av att antikroppsskyddet försvinner kan man sannolikt bli reinfekterad.
I dagsläget finns ett flertal bekräftade fall som blivit reinfekterade inom 6 månader efter primärinfektionen. Det är inte fastlagt hur länge immuniteten varar i befolkningen. 

Det smittar främst via droppsmitta, dvs när någon hostar, nyser eller talar. En armlängdsavstånd räcker i regel för att undvika exponering.

Ja. Andra namn är 2019-nCoV, nCoV2019

Kontakta vår kundtjänst: info@idr-medical.se så hjälper de er till vår företagsavdelning. 

CE innebär att testet är granskat av en europeisk myndighet, säkerställt att det uppfyller standarder för att få säljas och ha fri rörlighet inom EU. En CE-certifierad medicinteknisk produkt står under Läkemedelsverkets kontroll och får säljas fritt på den Svenska marknaden.

Blodet droppas på en testremsa av nitrocellulosa som är preparerad med kolloidalt guldmärkta antigen. Om det finns förekomst av antikroppar bildar dessa komplex mellan Ig och det kolloidalt guldmärkta antigenet och sugs med kapillärkraft upp i membranet. Vid respektive IgM/IgG linje finns nitrocellulosa-immobiliserade anti-humant-mus-IgM/G-antikroppar, som binder in och bildar komplex med antikropps-/kolloidalt-guld-antigen-komplexet och en röd linje framträder.

De icke infångade immunkomplexen vandrar vidare och binder in vid kontrollinjen.

Vi testar dig endast om du har varit besvärsfri i minst 48h. OBS! Inga undantag görs från denna regel!

Tidpunkten räknas från när du testar dig hos oss. Det är den dagen och tiden som står på intyget. 

Testresultatet kommer alltid på kvällen – i regel före kl 20 oavsett helg, storhelg eller vardag. 
Om du har gjort ett expresstest talar vi om samma dag, i annat fall om dagen efter. 

Ja, men du måste varit symtomfri i 48 timmar innan du får komma till vår klinik. Du kommer ändå få ett resecertifikat utfärdat och betala standardpris.

Du får inte komma till vår klinik om du har symptom – däremot kan vi komma till dig. Kontakta vår kundtjänst för mer information: info@idr-medical.se eller ring: 010-173 44 44

Nej, man kan vara turist och ändå få testa sig och få ett utfärdat reseintyg. Det viktiga är att man har sitt pass/resedokument med sig vid testtillfället hos oss. 

a) Serologiska tester – ett test som påvisar förekomst eller ej av antikroppar. Detta test kan påvisa en genomgången infektion under en lång tid (månader – år) och kan påvisa en färsk infektion (från dag 3-5) Provmaterialet utgörs av serum, plasma eller helblod.

b) Nukleinsyrapåvisning – PCR – en typ av test där man letar efter en specifik sekvens hos tex ett virus och letar efter förekomsten av den i ett prov. Detta ger en ögonblicksbild om viruset förekommer hos patienten just nu. Blir negativt tidigt i förloppet och när virus ej längre finns i kroppen. Kan ej skilja mellan infektiöst och inaktiverat virus. Kan ej påvisa genomgången infektion. Tages via tops i näsa. 

Alla analyser för PCR görs via så kallad qRT-PCR, det vill säga kvantitativa analyser. 

c) Antigentest
Ett snabbtest för att påvisa pågående infektion. Tages via tops i näsan. Svar ges inom 15 minuter. För att utreda symptomatiska personer för Covid-19. 

Om ni vill bli fakturerade skall ni ställa en förfrågan 2 dagar före test så vi kan ta en kreditupplysning. Om kreditupplysningen ej är godkänd kan ni inte fakturera. 

De flesta länder kräver att ditt passnummer/resedokumentsnummer står på intyget. 

Ja, alla våra intyg är på engelska. 

Ja, vi svarar ut alla dagar. 

Besök Utrikesdepartementets resa och se vad som gäller för ditt land. Vid behov – besök ditt lands ambassades hemsida. 

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare

Nej. Vi är en privatklinik och har inget samarbete med offentlig sjukvård. 

Det innebär att ditt immunförsvar är utrustat med försvarsmekanismer av tillräcklig mängd och träffsäkerhet samt på rätt plats i kroppen för att kunna avvärja ett angrepp av en mikroorganism utan att du får några påtagliga symptom eller att du blir smittsam.

 

KONTAKTA OSS!

  • Läs vår FAQ innan du skickar mail!
  • Vi svarar alltid ut provsvaret nästa dag för ORDINARIE PCR!
  • Våra priser hittar ni på varje enskild kliniks sida.
  • Vi svarar ut resultat alla dagar i veckan 365 dagar om året.

Kundtjänst öppettider:

Måndag-Fredag 09.00 – 18.00
Lördag 09.00 – 17.00
Söndag 09.00 – 17.00

Sales & Communications

Business Contact Norway