KUNDTJÄNST

Havent received your medical certificate?

1. First check your spam/junk folder (the email might have been stopped)

2. Go to: https://registration.idr-medical.se/Validation/Index

3. Type in your Reservation code / QR-code (RNGXXXXXXX) 

4. Wait until your result is ready. (update site)

5. Press the button ”Print Certificate

6. Print your certificate or save it digitally in your phone. (Print certificate button) 

VANLIGA FRÅGOR

Vi testar dig endast om du har varit symptomfri i minst 48h. OBS! Inga undantag görs från denna regel!

Tidpunkten räknas från den tiden då du utför testet hos oss. Det är den dagen och tiden som står på intyget. 

Nej, man kan vara turist och ändå få testa sig och få ett utfärdat reseintyg. Det viktiga är att man har sitt pass/resedokument med sig vid testtillfället hos oss. 

Ja, men du måste varit symtomfri i 48 timmar innan du får komma till vår klinik. I vår registrering som man behöver göra innan besöket kan man fylla i att man inte vill ha ett reseintyg.

a) Serologiska tester – ett test som kan påvisa förekomst av antikroppar. Detta test kan påvisa en genomgången infektion under en lång tid (månader – år) och kan påvisa en färsk infektion (från dag 3-5) Provmaterialet utgörs av serum, plasma eller helblod.

b) Nukleinsyrapåvisning – (NAAT) PCR – en typ av test där man letar efter en specifik sekvens hos tex ett virus och letar efter förekomsten av den i ett prov. Detta ger en ögonblicksbild om viruset förekommer hos patienten just nu. Blir negativt tidigt i förloppet och när virus ej längre finns i kroppen. Kan ej skilja mellan infektiöst och inaktiverat virus. Kan ej påvisa genomgången infektion. Tages via tops i näsa. 

Alla analyser för PCR görs via så kallad qRT-PCR, det vill säga kvantitativa analyser. 

c) Antigentest
Ett snabbtest för att påvisa pågående infektion. Tages via tops i näsan. Svar erhålles efter 15 minuter och skickas normalt ut inom en timme.  Testets styrka är att utreda symptomatiska personer för Covid-19. 

Vi fakturerar endast företag. Om ert företag är intresserade av att testa er hos oss kan ni kontakta vår kundtjänst som lägger in er som företagskund hos oss och därefter kan vi fakturera ert företag. Vi behöver 2-3 arbetsdagar för att behandla er förfrågan. 

Ja, alla våra intyg är på engelska. 

Vi skickar ut alla våra läkarintyg via mejl som en PDF-fil. 

PCR TEST
En speciell provtagningspinne tages och införes längst bak i näsan till bakre svalgväggen. Där roteras pinnen långsamt under tio sekunder emot slemhinnan. Provet skickas sedan till vårt säkerhetslaboratorium och analyseras. Du får svar och kan hämta upp ett engelskt läkarintyg på vår klinik två vardagar senare.
 
ANTIGENTEST
En speciell provtagningspinne tages och införes längst bak i näsan till bakre svalgväggen. Där roteras pinnen långsamt under tio sekunder emot slemhinnan.
Därefter analyseras testet på plats och du får svar utskickat .
 
ANTIKROPPSTEST
Ett enkelt stick i fingret. Blodet droppas i en testkassett och vandrar sedan längs ett membran där upp till tre streck kan visas. C – betyder KONTROLLINJE. Om inte den framträder är testet ogiltigt och skall göras om. Sedan finns det två streck till som kan framträda – ett för IgM (akutantikroppar) och ett för IgG (minnesantikroppar). Se “Vad är antikroppar” under FAQ för tolkning. 
Om två streck eller fler framträder indikerar det en pågående eller genomgången infektion. Provtagaren kommer att förklara vad det innebär för just dig
PCR TEST
Våra prover skickas till vårt säkerhetslaboratorium. Det är därmed godkänt av Folkhälsomyndigheten för diagnostik av COVID-19. Laboratoriet rapporterar in sina data varje vecka till Folkhälsomyndigheten.  Alla analyser är qRT-PCR, det innebär en kvantitativ analys.  
Sensitivitet 99.9-100% – dvs har du Coronavirus i ditt prov så hittar vi det.  
 

ANTIGENTEST
Antigentestet vi använder är från Amerikanska Abbott och har en mycket hög specificitet (>99.8%) och sensitivitet(>91,4%). Ett positivt Antigentest kan bekräftas med ett PCR test då falskt positiva svar kan förekomma på grund av korsreaktivitet med andra virus.

ANTIKROPPSTEST
Hos oss finns olika typer av antikroppstester. Vi har laboratorietester som är de säkraste. Här kan vi mäta Neutraliserande antikroppar efter vaccination och IgM/IgG efter naturlig infektion. För snabbtest använder vi kassetter från Egens eller Healgen. Båda testerna uppfyller Folkhälsomyndighetens krav och har en sensitivitet på >95% (Gemensamt för IgM och IgG) och en specificitet (in vitro) på >99.9%. Detta innebär att har du inte antikroppar så får du i teorin i stort sett aldrig ett falskt positivt svar. Vi har dock sett att analysen av IgM är mer osäker för snabbtester och falskt positiva svar uppträder betydligt oftare.  För kontroll av IgM rekommenderar vi laboratorietest. För kontroll av IgG (minnesantikroppar) rekommenderar vi testning tidigast 14 dagar efter symptomdebut. Alla svar som är positiva på snabbtest rekommenderar vi att man kompletterar med en nivåbestämning, dvs ett laboratorieprov. 
För kontroll av antikroppsskydd efter vaccination kan man kontrollera sina Neutraliserande antikroppar. Det är en antikropp som blockerar inbindningsstället mellan viruset och värdcellen och hämmar virusets förmåga att infektera. Vi rekommenderar att man tar analysen två veckor efter full vaccination. Vi har i praktiken sett att många utvecklar en tillräcklig nivå av antikroppar redan 3-4 veckor efter dos ett.  

Se information på ditt lands ambassad om hur gammalt intyget får vara när du kommer fram. 

Räkna sedan in 2h buffert efter din ankomsttid, lägg på din restid. 

Vi rekommenderar att du har minst 6h marginal från att du får svaret på ditt intyg tills du skall resa. 

Exempel:  Intyget får vara 72 h gammalt. Räkna med 2h buffert vid ankomst för passkontroll, baggage etc – 6h (exempelrestid) – 6h buffert före avresa. Om svarstiden på intyget är 36h behöver du alltså testa dig tidigast 70h före ankomst (=72h minus buffert 2h) och senast 2+6+6+34 = 48 h före ankomst. 

I regel är det inga problem att resa med våra läkarintyg. 

Vissa länder, bl a Haiti, Franska Polynesien m fl, kräver att laboratoriet skall använda vissa, av dem godkända, analysvätskor. 

Om det finns en sådan kravspecifikation måste ni kontrollera att ni kan resa med vårt underlag

Intygen innehåller en QR-kod som går att scanna på flygplatsen för att verifiera intygsuppgifterna online. 

 

Ja, tag med ditt reservationsnummer till valfri klinik så kan vi skriva ut och stämpla det till dig.

I regel blir detta dagen efter du emottagit ditt digitala läkarintyg. 

Antikroppar är immunförsvarets målsökande robotar. Det finns akutantikroppar som är mer ospecifika (IgM) som bildas direkt när du börjar få symptom och minnesantikroppar (IgG) som börjar bildas ca 10 dagar in i infektionen och kvarstår normalt sett i allt från 6 mån till flera år. När ett främmande virus eller annan mikroorganism smittar oss skapar immunförsvaret dessa antikroppar som, i detta fall, letar upp de inkräktande viruspartiklarna – fäster sig på dem och därigenom markeras dem för immunförsvaret som sedan förgör viruspartiklarna.
IgM är en ospecifik antikropp i sin natur och den är mer ospecifik än IgG. Jämför en hagelbössa (IgM) med ett precisionsgevär (IgG). IgM (akutantikropparna) skall snabbt begränsa infektionen och sedan skapar kroppen IgG som är mycket precisa och stannar kvar i kroppen under lång tid. IgG är de antikroppar som utgör vårt långtidsskydd, dvs vår antikroppsimmunitet. 
Infektionsförloppet innebär att man först blir smittad, sedan har man 2-14 dagars inkubationstid före symptomdebut. Tidigt i sjukdomsfasen (från dag 3-5 till dag 10-14 efter symptomdebut) blir man således IgM-positiv. IgM kvarstår normalt i 3-5 veckor (men kan finnas kvar lång tid). Således när IgG börjar produceras dag 10-14 är man IgM och IgG positiv tills IgM försvinner, då kvarstår bara IgG-positiviteten. 
 
Observera att detta är sjukdomens aktivitet i blodet och beskriver ej om du är smittsam eller ej. 
Smittfri är man när det har gått minst 7 dagar sedan symptomdebut och man har varit symptomfri i 48h. 
 
Ett isolerat positivt IgM, som indikerar att man är dag 3-14 in i sjukdomsfasen skall, hos en asymptomatisk individ, alltid kontrolleras med ett PCR för att bekräfta/avskriva misstanke om pågående infektion. IgM kan också kvarstå lång tid efter sjukdom, men det är inte fastlagt vad det har för betydelse för immuniteten. 
 
Ett svar som ger utslag för både IgM och IgG hos en person som inte har symptom längre tolkas på samma sätt som ett isolerat positivt IgG – dvs att ett långtidsskydd har utvecklats. 
 
Ett långtidsskydd varar enligt Folkhälsomyndigheten åtminstone under denna säsong och förekomst av IgG gör att man kan träffa personer i riskgrupper när man är symptomfri. Så länge man är symptomfri och har IgG bedöms smitta osannolik. 
 
Du kan möjligtvis få Covid-19 nästa säsong igen om viruset muterar eller om antikroppsskyddet försvinner. Det finns rapporter om reinfektion efter 6 månader hos ett flertal individer i Sverige. Det är inte klarlagt hur länge immuniteten varar på populationsnivå. 

Kontakta vår kundtjänst: info@idr-medical.se så hjälper de er till vår företagsavdelning. 

Blodet droppas på en testremsa av nitrocellulosa som är preparerad med kolloidalt guldmärkta antigen. Om det finns förekomst av antikroppar bildar dessa komplex mellan Ig och det kolloidalt guldmärkta antigenet och sugs med kapillärkraft upp i membranet. Vid respektive IgM/IgG linje finns nitrocellulosa-immobiliserade anti-humant-mus-IgM/G-antikroppar, som binder in och bildar komplex med antikropps-/kolloidalt-guld-antigen-komplexet och en röd linje framträder.

De icke infångade immunkomplexen vandrar vidare och binder in vid kontrollinjen.

CE innebär att testet är granskat av en europeisk myndighet, säkerställt att det uppfyller standarder för att få säljas och ha fri rörlighet inom EU. En CE-certifierad medicinteknisk produkt står under Läkemedelsverkets kontroll och får säljas fritt på den Svenska marknaden.

KONTAKTA OSS

Kundtjänst öppettider:

Måndag till fredag: 09:00 – 12.00 
Lördag: 09:00 – 18:00
Söndag: Stängt

 

Sales & Communications

Business Contact Norway