fbpx

010-173 44 44

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید!

به خدمات مشتری ما ایمیل بزنید

از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید

استکهلم

گوتنبرگ

مالمو

دیگران

آیا بیمار شده اید و مجبور شده اید سفر خود را لغو کنید؟ 

-پس به گرمی به ما در iDr Kliniken برای معاینه خوش آمدید.
ما با ارزیابی به شما کمک می کنیم تا بتوانید گواهی پزشکی صادر کنید که می توانید از آن برای مثال برای شرکت هواپیمایی، هماهنگ کننده فعالیت، هتل و غیره استفاده کنید.  

این گواهی مستقیماً در Webcert صادر می شود و سپس می توان آن را از طریق 1177 دانلود کرد.  

تمام پزشکان و پرستاران ما برای انجام این گواهی ها آموزش دیده اند تا با معاینه احساس امنیت و آرامش داشته باشید.  

اطلاعات تست: 

اگر به دلیل بیماری حاد یا تصادف مجبور به لغو سفر هستید، باید بتوانید گواهی پزشکی را به شرکت بیمه ارائه دهید. گواهی پزشکی باید حاوی اطلاعاتی در مورد تشخیص شما و تاریخ اولین درمان یا معاینه باشد. 

fa_IRفارسی