کلینیک ها

بونلیوا
ادامه مطلب
استورگاتان 56

خدمات ما

تست پیری

قرار گذاشتن

آزمایش آنتی ژن می تواند نشان دهد که آیا شما به طور مداوم به عفونت ویروس کرونا مبتلا هستید.

Läkarintyg på engelska ingår och innehåller Signatur, stämpel samt QR koder för verifiering. 

Pris: 545 SEK (inkl läkarintyg)


BONLIVA CARE دوشنبه تا جمعه: 11:00 - 13:00 18:00 - 20:00
مراقبت از بونلیکا یکشنبه: 11.00 - 16.00

درباره آزمایش شده
یکی الفتست ntigen می تواند تشخیص دهد که آیا شما به طور مداوم به عفونت ویروس کرونا مبتلا هستید. 

پاسخ آزمایش

Resultat kommer att svaras ut 15 minuter efter provtagning.

ساعات کار

BONLIVA CARE: دوشنبه تا جمعه 11:00 - 13:00 18 - 20:00 BONLIVA CARE: یکشنبه 11:00 - 16:00

با ما تماس بگیرید