کلینیک ها

واکسن Svea - Västerås
واکسن Svea - Västerås
ادامه مطلب
Stora Gatan 44B 722 12 Västerås

خدمات ما

تست پیری

قرار گذاشتن

آزمایش آنتی ژن می تواند نشان دهد که آیا شما به طور مداوم به عفونت ویروس کرونا مبتلا هستید.

Läkarintyg på engelska ingår och innehåller Signatur, stämpel samt QR koder för verifiering. 

نمونه برداری
دوشنبه تا جمعه: 10.00 - 16.00

قیمت: 495 کرون

درباره آزمایش شده

یکی آزمایش آنتی ژن می تواند تشخیص دهد که آیا شما به طور مداوم به عفونت ویروس کرونا مبتلا هستید. 

پاسخ آزمایش

نتایج آزمایش آنتی ژن ظرف 15 دقیقه پس از نمونه گیری پاسخ داده می شود. 

ساعات کار

دوشنبه تا جمعه: 10.00-18.00
(برای ناهار دوشنبه تا جمعه: 13.30-14.00)

با ما تماس بگیرید