کلینیک ها

واکسن Svea - Norrköping
واکسن Svea - Norrköping
ادامه مطلب
کونگ سگاتان 36
602 20 Norrköping

خدمات ما

تست پیری

قرار گذاشتن

آزمایش آنتی ژن می تواند نشان دهد که آیا شما به طور مداوم به عفونت ویروس کرونا مبتلا هستید.

Läkarintyg på engelska ingår och innehåller Signatur, stämpel samt QR koder för verifiering. 

نمونه برداری
Svea Vaccin Mån-Fre: 10.00 – 17.00

Pris: 750 SEK (inkl läkarintyg)

درباره آزمایش شده

یکی الفتست ntigen می تواند تشخیص دهد که آیا شما به طور مداوم به عفونت ویروس کرونا مبتلا هستید. 

پاسخ آزمایش

Resultat kommer att svaras ut 15 minuter efter provtagning. 

ساعات کار

دوشنبه تا جمعه: 10.00-18.00
(برای ناهار دوشنبه تا جمعه: 13.30-14.00)

با ما تماس بگیرید