کلینیک ها

واکسن Svea - Halmstad
واکسن Svea - Halmstad
ادامه مطلب
Köpmansgatan 7
302 42 Halmstad

خدمات ما

تست پیری

قرار گذاشتن

آزمایش آنتی ژن می تواند نشان دهد که آیا شما به طور مداوم به عفونت ویروس کرونا مبتلا هستید.

Läkarintyg på engelska ingår och innehåller Signatur, stämpel samt QR koder för verifiering. 

Pris: från 495 SEK (inkl läkarintyg)

نمونه برداری از واکسن SVEA
دوشنبه تا جمعه: 10.00 - 16.00

درباره آزمایش شده
یکی آزمایش آنتی ژن می تواند تشخیص دهد که آیا شما به طور مداوم به عفونت ویروس کرونا مبتلا هستید. 

پاسخ آزمایش

Resultatet kommer att svaras ut 15 minuter efter provtagning. 

ساعات کار


واکسن Svea: دوشنبه تا جمعه: 10.00-18.00
(برای ناهار دوشنبه تا جمعه: 13.30-14.00)

اینجا را پیدا کنید

واکسن Svea - Halmstad
Köpmansgatan 7
302 42 Halmstad

با ما تماس بگیرید