fbpx

010-173 44 44

Har du spørgsmål? Ring til os!

qRT-PCR med läkarintyg

Svar från 2 timmar

Stockholm

Göteborg

Malmø

Andre

Skal du i gang med at køre lastbil eller bus?  

-Så er du hjertelig velkommen til os på iDr Kliniken for din lægeerklæring. 

Vores læger er tilsluttet Transportstyrelsens e-tjeneste for attester. Dit resultat sendes direkte til Transportstyrelsen, når undersøgelsen er gennemført.  

Alle vores læger og sygeplejersker er uddannet til at udføre de nødvendige undersøgelser, så du kan føle dig tryg og sikker. 

Før besøget: 

  • Medbring briller/linser og eventuelt høreapparat 
  • Medbring journaler fra praktiserende læger og sygehuse, herunder laboratorier/røntgenbilleder fra de sidste 12 måneder, eller sørg for, at du kan vise dem via 1177 under besøget.  
  • Medbring den aktuelle medicinliste 
  • Hvis du har modtaget særlige direktiver fra det svenske transportstyrelse om noget særligt, der skal certificeres - send disse dokumenter til os inden undersøgelsen og giv os skriftlig besked, inden du bestiller en tid.  

 

Testoplysninger: 

Denne grundlæggende helbredsundersøgelse inkluderer syntesetests, funktionstest, kontrol af hjerte/lunger/blodtryk og gennemgang af din sygehistorie.  Vi kan også komme til at kontrollere misbrug af alkohol eller stoffer. Efter undersøgelsen vil du modtage alle de oplysninger, du har brug for at sende til Transportstyrelsen, og vi hjælper dig med de spørgsmål, du måtte have om dette. Vi gør det nemt og smidigt for dig gennem hele processen. 

Hvilken type test har du brug for? 

Transportstyrelsen opdeler de forskellige kørekorttilladelser i tre grupper.  

Gruppe 1: kørekort AM, A1, A2, A, B og BE og traktorkort 

Gruppe 2: Omfatter C1, C1E, C og CE 

Gruppe 3: Omfatter D1, D1E, D og DE og Taxi. 

Kravene til lægeundersøgelsen for at få kørekort varierer mellem de forskellige grupper og fastlægges af det svenske transportstyrelse.  

Gruppe 1: Synsstyrke 0,5 skal opnås, når man ser med begge øjne sammen. Det er OK, hvis du kun har syn på det ene øje, så længe du ser mindst 0,5. Du kan have nogle mindre begrænsninger i synsfeltet og også en vis grad af dobbeltsyn, så længe dobbeltsynet kun viser sig, når du ser på siderne. Du kan også have en vis forringelse af evnen til at se i mørke. Der er ikke krav om høretab. 

Gruppe 2 og 3: Krav om at du kan se med begge øjne og du skal kunne se mindst 0,1 med det dårligste øje og 0,8 med det bedste. Disse kvalifikationer stiller også højere krav til synsfeltet, og du må ikke have nogen form for dobbeltsyn. Krav til tilstrækkelig hørelse til at kunne kommunikere med passagerer. Hvis du har brug for et høreapparat for at opnå tilstrækkelig hørelse, skal du bruge det, når du kører bilen. 

Til lægeerklæringen kan der bruges briller eller linser for at opnå tilstrækkelig synsstyrke. For gruppe II og III må synshjælpens brydningsstyrke ikke overstige +/- 8 dioptrier (dette fremgår af recepten, der er indhentet hos din optiker). Har du brug for synshjælpemidler for at opnå tilstrækkeligt udsyn, skal du også altid bruge synshjælpemidler, når du kører bil. 

Visse sygdomme og tilstande kan være en hindring eller kræve hyppigere kontrol for en godkendt lægeerklæring, især for dem, der ønsker at have en af de højere kvalifikationer. Det gælder primært diabetes, hjertekarsygdomme, kramper og resttilstande efter sygdom. Hvis du har diabetes og ønsker at tage kørekort, er det ikke en decideret hindring, dog kræves det, at sygdommen er under god kontrol, for at vi kan udstede en lægeerklæring for diabetes. I disse tilfælde skal vi have en dialog med din behandlende læge.  

Hvis du har behandling for en sygdom, så medbring journal, medicinliste og en liste over de seneste laboratorieprøver taget inden besøget.  

da_DKDansk