EU COVID -bevis

EU COVID -bevis

EU COVID -bevis

Vi tilbyder EU-Covid-certifikater på alle vores klinikker i Sverige. Dette certifikat udstedes i samarbejde med E-sundhedsmyndigheden. Siden 12. august kan lande inden for EU og Schengenområdet kræve et nationalt Covid-certifikat udstedt af E-sundhedsmyndigheden.

For at modtage dit EU Covid-certifikat kan du gøre følgende:

1: Download Kivra-appen og log ind med dit mobile Bank-ID. Certifikatet uploades til appen, så snart svarresultatet er udsendt. Hvis du har spørgsmål om upload af EU-Covid-certifikatet, henviser vi dig ydmygt til E-sundhedsstyrelsen. Har du spørgsmål til Kivra-appen, er du velkommen til at kontakte Kivra.

2: Om ni inte har möjlighet att använda er av Kivra-appen, hjälper vi er gärna genom att skriva ut beviset på en av våra kliniker. O
Medtag giltig legitimation. 

Varm velkomst

PCR (NAAT)

OM TESTET

Ett qRT-PCR-test (kvantitativt realtids omvänt transkriptas polymeraskedjereaktion) är ett nukleinsyratest (= NAAT = Nucleid Acid Amplification Test) som påvisar specifik arvsmassa från t ex ett virus i slemhinnan och är det mest säkra sättet att bedöma om det finns en aktiv coronavirusinfektion.  Testet är kvantitativt och mäter indirekt nivån av virus till skillnad emot ett kvalitativt test som endast ger ett positivt eller negativt utslag. Ett qRT-PCR kan dock ej skilja på smittsamt och icke smittsamt virus i slemhinnan och kan således vara positivt från några dagar före symptomdebut upp till ca 3 veckor efter en utläkt infektion. 

TESTPRESTATION
En provtagningspinne med bomullstopp tages och införes längst bak i munsvalget (oropharynx) och därefter i näsan till bakre svalgväggen (Nasopharynx). Där roteras pinnen i ca tio sekunder emot slemhinnan. Provet skickas sedan krypterat till vår samarbetspartners säkerhetslaboratorium och analyseras.  

En qRT-PCR er en laboratorieanalyse og tager cirka 2-3 timer at gennemføre fra det tidspunkt, hvor testen ankommer til laboratoriet. 

Laboratoriet bruger analytisk udstyr fra amerikanske Roche. 

RESULTATER

Resultatet kan være negativt, positivt eller ikke-analyserbart. Forekomsten af ikke-analyserbare svar hos os er mindre end 0,4%. Hvis dette sker, kører laboratoriet analysen gratis samme aften.

Hvis overhalingen ikke kan analyseres, og dette fører til, at der skal tages en ny prøve, er det også gratis, men vi er ikke ansvarlige for yderligere omkostninger, der opstår i en sådan situation.

CERTIFIKAT

Alla svarsresultat utsvaras via ett digitalt läkarintyg utfärdat på engelska. Det innehåller signatur och stämpel från legitimerad läkare samt är försett med en QR-kod och är mycket svårt att förfalska.  

 

ANTIGEN (RAT)

OM TESTET

En antigentest, eller RAT-Rapid Antigen Test, er en metode til påvisning af en igangværende infektion med COVID-19, såkaldt virussøgning. 
Analysen er en hurtig test, der giver svar på 15 minutter.  
En antigen test er en fremragende screening test.
Den antigen test, vi bruger, er fra amerikansk Abbott och har en mycket hög specificitet (>99.8%). Detta innebär en mycket låg risk för falskt positiva svar. Ett positivt testresultat kan bekräftas med ett PCR då falskt positiva svar kan förekomma på grund av korsreaktivitet med andra virus. 
Om ni önskar testa grupper av individer med symptom, kontakta vår kundtjänst per mail så kommer vi till er. Testet uppfyller Folkhälsomyndighetens anbefalinger om ydeevne til antigenforsøg og er CE-mærket. 

 

TESTPRESTATION
En provtagningspinne med bomullstopp tages och införes längst bak i munsvalget och därefter i näsan till bakre svalgväggen (Nasopharynx). Där roteras pinnen i ca tio sekunder emot slemhinnan.

Testen analyseres på stedet af prøveudtageren. C står for styring  og en linje her skal være til stede for at testen kan være gyldig. Hvis dette mangler, skal testen gentages. Hvis der kun er en linje ved C, er testen negativ. Hvis der er to linjer, dvs. ved både C og T, er testen positiv. Et positivt resultat indikerer, at du har en igangværende covid-19-infektion. Du vil derefter blive kontaktet af vores læge for individuel vurdering og infektionssporing.

RESULTATER

Testresultatet kan være positivt eller negativt.
Der foretages ingen beregning af virusindholdet med denne prøve.

Resultatet tar ca 15 minuter. 

I tilfælde af et positivt svar vil du blive kontaktet af vores akut læge for lovpligtig information om karantæne og infektionssporing. 

CERTIFIKAT

Digitalt läkarintyg ingår alltid, är utfärdat på engelska, innehåller signatur och stämpel från legitimerad läkare samt är försett med en QR-kod som möjliggör digital validering och är mycket svår att förfalska. Läkarintyget sändes ut direkt. Resultat går att validera på vår hemsida.

ANTIBODITEST EFTER INFEKTION

OM ANTIKROPSTEST

Detta test lämpar sig för dig som vill kontrollera om ni har utvecklat akut- eller minnesantikroppar mot SARS-CoV-2  (IgM + IgG).

For dig, der ønsker at kontrollere dit beskyttelsesniveau efter vaccination - vælg Antistoffer efter vaccination / infektion. 

Detta test erbjuds som snabbtest. 
En IgG / IgM antistof test kan vise, om du har en nylig eller tidligere infektion. IgG, et såkaldt hukommelsesantistof, er en del af vores immunitet. Hvis du har IgG efter en naturlig infektion, har du en beskyttelse, der sandsynligvis varer denne sæson og kan forblive i risikogrupper ifølge Folkesundhedsstyrelsen og mindst 9 måneder i henhold til Fællesskabsstudier

IgM, akutte antistoffer, indikerer en nylig infektion. 

Disse test påviser Ig mod SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein (N protein). For påvisning af antistoffer mod Spike -proteinet, se nedenfor under Antistoffer efter vaccination / infektion.  

HURTIGE TESTER IgM / IgG
Hurtige tests tages med en enkelt pind i fingeren. Blodet suges op i en pipette og falder ned i testkassetten sammen med reagens.

Vi använder antikroppstester från Abbott.
Antistoftestene opfylder Public Health Agency's præstationskrav til hurtige tests.

Hurtige test for antistoffer er screeningstest, og en koncentrationsbestemmelse af antistoffer (kvantitativ laboratorieanalyse) anbefales altid i tilfælde af et positivt testresultat.

I en hurtig test modtager du et svar direkte fra prøveudtageren, der forklarer, hvad dit svar betyder for dig.

NEDAN TILLHANDAHÅLLS EJ FÖR NÄRVARANDE

(KVANTITATIVA ANTIKROPPSTESTER IgM/IgG (LABORATORIEANALYS)
Kvantitative antistofforsøg er et CE-godkendt assay udført i et laboratorium.

Blodet opsamles i et reagensglas via en venøs prøve i underarmen, hånden eller underbenet / foden eller via en pind i fingeren. Prøven centrifugeres, og blodserum analyseres i laboratoriet.

Våra kvantitativa tester analyseras med kemiluminescens. Referensnivån i vår analys är IgG < 5,5 AU/ml = negativ, IgM < 3,0 AU/ml = negativ.)

RESULTATER

  Der er fire forskellige svarkombinationer:

1. IgM -negativ, IgG -negativ - Angiver, at der ikke er nogen infektion med Covid -19, eller at der ikke er en høj nok koncentration af antistoffer til at producere udslæt.

2. IgM-positiv, IgG-negativ-Angiver en igangværende infektion med Covid-19 dag 3-5 til 10-14 efter symptomdebut. En ny test anbefales om 14 dage for at bekræfte tilstedeværelsen af IgG. Et positivt IgM bør kontrolleres ved PCR, da der kan forekomme infektivitet. I tilfælde af positiv IgM ved hurtig test anbefales kontrol af serum i laboratoriet altid.

3. IgM-positiv, IgG-positiv-Angiver en nylig infektion med Covid-19 dag 10-14 til dag 21-35. Smitsomhed er usandsynlig.

4. IgM negativ, IgG positiv-Angiver en infektionshistorie med Covid-19 efter dag 21-35. Smitsomhed er usandsynlig. 

Testresultatet skal fortolkes sammen med dit symptombillede for at kunne give en samlet vurdering.

Uanset testresultater er det meget vigtigt at følge Folkesundhedsagenturets generelle råd og anbefalinger.

Gældende IgG-positive individer.
En nylig undersøgelse (fællesskabsundersøgelse, https://communitystudien.com/information-om-fas-3/) fra Danderyds hospital viser, at antistoffer er til stede i 96% af mennesker med en naturlig covid-infektion efter 9 måneder.

Ifølge den samme undersøgelse har kun 2% af dem, der mangler antistoffer, udviklet en specifik T-celleimmunitet, hvilket antyder, at IgG mod negleproteinet er den vigtigste beskyttelse mod virussen.

Et positivt svar på IgG må ikke få dig til at stoppe med at følge de beskyttelsesforanstaltninger, som det svenske folkesundhedsstyrelse anbefaler for at reducere smittespredningen.