EU COVID -bevis

EU COVID -bevis

EU COVID -bevis

Vi tilbyder EU-Covid-certifikater på alle vores klinikker i Sverige. Dette certifikat udstedes i samarbejde med E-sundhedsmyndigheden. Siden 12. august kan lande inden for EU og Schengenområdet kræve et nationalt Covid-certifikat udstedt af E-sundhedsmyndigheden.

For at modtage dit EU Covid-certifikat kan du gøre følgende:

1: Download Kivra-appen og log ind med dit mobile Bank-ID. Certifikatet uploades til appen, så snart svarresultatet er udsendt. Hvis du har spørgsmål om upload af EU-Covid-certifikatet, henviser vi dig ydmygt til E-sundhedsstyrelsen. Har du spørgsmål til Kivra-appen, er du velkommen til at kontakte Kivra.

2: Har du ikke mulighed for at bruge Kivra-appen, hjælper vi dig gerne ved at printe certifikatet ud på en af vores klinikker. BEMÆRK! De enkelte klinikker har i øjeblikket ikke mulighed for at tilbyde papirudskrifter. Kontakt eventuelt vores kundeservice for information om, hvilke af vores klinikker der tilbyder dette. info@idr-medical.se
Medbring venligst gyldigt ID ved ankomst. Vi beder dig tage hensyn til vores åbningstider - se http://idr-medical.se

Varm velkomst

PCR (NAAT)

OM TESTET

En qRT-PCR-test (kvantitativ revers transkriptase-polymerasekædereaktion i realtid) er en nukleinsyretest (NAAT = Nucleid Acid Amplification Test), der detekterer specifikt genetisk materiale fra for eksempel en virus i slimhinden og er den sikreste måde at vurdere, om der er en aktiv koronar infektion. Testen er kvantitativ og måler indirekte virusniveauet i modsætning til en kvalitativ test, der kun giver et positivt eller negativt resultat. Imidlertid kan en qRT-PCR ikke skelne mellem infektiøs og ikke-infektiøs virus i slimhinden og kan således være positiv fra et par dage før symptomdebut op til ca. 3 uger efter en helet infektion. Hvis testen er positiv, er reglerne sådan, at du ikke har lov til at rejse. Der er undtagelser fra nogle lande, der godkender en læges erklæring om, at du sandsynligvis ikke er smitsom på trods af dit positive resultat. En sådan erklæring kræver et grundlag for en tidligere positiv antigen test eller PCR. Selvtest er ikke godkendt som dokumentation, da det ikke er muligt at bestemme, hvem der er blevet udtaget. 

TESTPRESTATION
En prøveudtagningspind med en bomuldsstop tages og indsættes bag på næsen til den bageste svælgvæv (Nasopharynx). Der drejes pinden i cirka ti sekunder mod slimhinden. Prøven sendes derefter krypteret til vores partners sikkerhedslaboratorium og analyseres. Du modtager svar dagen efter (Normal tid) eller samme dag (Ekspress tid). Certifikatet er underskrevet af vores autoriserede læge og forsynet med en QR-kode, så det kan verificeres online over hele verden. Certifikatet er meget vanskeligt at forfalske. 

En qRT-PCR er en laboratorieanalyse og tager cirka 2-3 timer at gennemføre fra det tidspunkt, hvor testen ankommer til laboratoriet. 
Nogle hurtige tests hævder, at de er baseret på RT-PCR, hvilket ikke er det samme.

Laboratoriet bruger analytisk udstyr fra amerikanske Roche. 

RESULTATER

Resultatet kan være negativt, positivt eller ikke-analyserbart. Forekomsten af ikke-analyserbare svar hos os er mindre end 0,4%. Hvis dette sker, kører laboratoriet analysen gratis samme aften.

Hvis overhalingen ikke kan analyseres, og dette fører til, at der skal tages en ny prøve, er det også gratis, men vi er ikke ansvarlige for yderligere omkostninger, der opstår i en sådan situation.

CERTIFIKAT

Certifikatet udstedes på engelsk og indeholder en autoriseret læge underskrift og stempel. Den leveres med QR-kode og er meget vanskelig at forfalske. Testresultater og rejsecertifikater blev sendt inden for 6-38 timer. Tiden afhænger af den bestilte tjeneste (Almindelig eller Ekspres), tidspunktet på dagen, hvor testen tages, og afstanden til laboratoriet i Göteborg. Den absolut hurtigste test er Express (besvaret inden for 6-11 timer). Det tidspunkt, hvor testen tages, er det tidspunkt, hvorfra gyldighedsperioden beregnes. 
Vi anbefaler, at du har mindst 6 timers margin fra testrespons til ethvert afgangstidspunkt. 

ANTIGEN (RAT)

OM TESTET

En antigentest, eller RAT-Rapid Antigen Test, er en metode til påvisning af en igangværende infektion med COVID-19, såkaldt virussøgning. 
Analysen er en hurtig test, der giver svar på 15 minutter.  
En antigen test er en fremragende screening test.
Den antigen test, vi bruger, er fra amerikansk Abbott og har en meget høj specificitet (> 99,8%). Det betyder sandsynligheden for at få et negativt svar, hvis du er sund og ikke har COVID-19 - dvs. en meget lav risiko for falske positive svar. Et positivt testresultat kan bekræftes af en PCR, da falske positive reaktioner kan forekomme på grund af krydsreaktivitet med andre vira. På vores klinikker tester vi kun asymptomatiske individer. 
Hvis du ønsker at teste personer med symptomer, skal du kontakte vores kundeservice via e-mail, og vi vil gennemgå muligheden for at komme til dig. Testen opfylder det svenske folkesundhedsagenturs anbefalinger om ydeevne til antigenforsøg og er CE-mærket. 

TESTPRESTATION
En prøveudtagningspind med en bomuldsstop tages og indsættes bag på næsen til den bageste svælgvæv (Nasopharynx). Der drejes pinden i cirka ti sekunder mod slimhinden.

Testen analyseres på stedet af prøveudtageren. C står for styring  og en linje her skal være til stede for at testen kan være gyldig. Hvis dette mangler, skal testen gentages. Hvis der kun er en linje ved C, er testen negativ. Hvis der er to linjer, dvs. ved både C og T, er testen positiv. Et positivt resultat indikerer, at du har en igangværende covid-19-infektion. Du vil derefter blive kontaktet af vores læge for individuel vurdering og infektionssporing.

RESULTATER

Testresultatet kan være positivt eller negativt.
Der foretages ingen beregning af virusindholdet med denne prøve.

Resultatet tager kun 15 minutter at få. Du kan vælge kun at modtage testresultatet via e-mail eller sammen med et certifikat, også kaldet et rejsecertifikat. 

I tilfælde af et positivt svar vil du blive kontaktet af vores akut læge for lovpligtig information om karantæne og infektionssporing. 

CERTIFIKAT

Certifikatet er udstedt på engelsk og indeholder underskrift og stempel fra en autoriseret læge. Den indeholder også dit navn, cpr-nummer eller fødselsdato, pasnummer (når du rejser) og tidspunkt for prøveudtagning. Den er udstyret med en QR-kode, der muliggør digital validering og er meget svær at forfalske. Testresultater og lægeerklæringer blev sendt ud med det samme. Resultaterne kan downloades fra vores hjemmeside. Linket sendes ud via e-mail, men kan også findes på vores hjemmeside https://idr-medical.se/kontakt/. Hvis det ønskes, vil vi også printe det ud for dig på stedet. 

PAS PÅ FLY

OM TESTET

Fit to Fly er en enkel sundheds- og funktionel undersøgelse, der har til formål at undersøge dit behov for assistance på flyet, og om din sundhedstilstand gør det egnet til dig at flyve.
BEMÆRK - dette certifikat kræves kun til specielle destinationer - se swedenabroad.se til din destination. Parametre, der kontrolleres, inkluderer behovet for hjælpemidler, mobilitet, blodtryk, hjerte, lunger, tegn på infektion, temp osv. Bemærk Ben! For gravide kvinder fra 28 år kræves et specielt certifikat fra en fødselslæge eller jordemoder, der beviser en ukompliceret graviditet med simplex (ikke tvillinger). Dette kan IKKE udstedes hos os. I tilfælde af graviditet skal dokumentation om længden af graviditeten vedlægges dit besøg hos os. 

Et Fit fo Fly-certifikat kan normalt være op til 2 uger gammelt. Se swedenabroad.se til din destination.

RESULTATER

Certifikatet svarer, om du er "Fit to Fly" eller "Not Fit to Fly". Hvis du IKKE får en godkendt eksamen, kan det skyldes flere grunde. For eksempel kan temperaturer fra 37,5 Cº og derover signalere en virusinfektion - i et sådant tilfælde skal man vente på bedring.
Højt blodtryk på 180/110 (svær hypertension pr. Definition) eller derover diskvalificerer såvel som ikke-medicinsk uregelmæssig hjerterytme, lungemuslinger osv. 

I tilfælde af at du sidder i en kørestol, skal du kontakte flyselskabet for at undersøge muligheden for hjælp. Du kan altid foretage sundhedsundersøgelsen hos os, men for at være Fit to Fly, i henhold til de lande, der kræver dette certifikat, skal du være i stand til at bevæge dig alene. 

CERTIFIKAT

Certifikatet udstedes på engelsk, underskrevet og stemplet af en læge. Den leveres med en valideringskode og er meget vanskelig at forfalske.

ANTIBODITEST EFTER INFEKTION

OM ANTIKROPSTEST

Denne test er velegnet til dig, der ikke er vaccineret og vil kontrollere, om du har udviklet akutte eller hukommelsesantistoffer mod SARS-CoV-2 (IgM + IgG).
Det er også det rigtige valg for dig, der har brug for IgM til din rejse, såsom kinesiske rejsende. 

For dig, der ønsker at kontrollere dit beskyttelsesniveau efter vaccination - vælg Antistoffer efter vaccination / infektion. 

Denne test tilbydes både som hurtige tests og som laboratorietests. 
En IgG / IgM antistof test kan vise, om du har en nylig eller tidligere infektion. IgG, et såkaldt hukommelsesantistof, er en del af vores immunitet. Hvis du har IgG efter en naturlig infektion, har du en beskyttelse, der sandsynligvis varer denne sæson og kan forblive i risikogrupper ifølge Folkesundhedsstyrelsen og mindst 9 måneder i henhold til Fællesskabsstudier

IgM, akutte antistoffer, indikerer en nylig infektion. 

Disse test påviser Ig mod SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein (N protein). For påvisning af antistoffer mod Spike -proteinet, se nedenfor under Antistoffer efter vaccination / infektion.  

HURTIGE TESTER IgM / IgG
Hurtige tests tages med en enkelt pind i fingeren. Blodet suges op i en pipette og falder ned i testkassetten sammen med reagens.

Vi bruger antistofforsøg fra Healgen.
Antistoftestene opfylder Public Health Agency's præstationskrav til hurtige tests.

Hurtige test for antistoffer er screeningstest, og en koncentrationsbestemmelse af antistoffer (kvantitativ laboratorieanalyse) anbefales altid i tilfælde af et positivt testresultat.

I en hurtig test modtager du et svar direkte fra prøveudtageren, der forklarer, hvad dit svar betyder for dig.

KVANTITATIVE ANTIBODY TESTS IgM / IgG (LABORATORY ANALYSIS)
Kvantitative antistofforsøg er et CE-godkendt assay udført i et laboratorium.

Blodet opsamles i et reagensglas via en venøs prøve i underarmen, hånden eller underbenet / foden eller via en pind i fingeren. Prøven centrifugeres, og blodserum analyseres i laboratoriet.

Vores kvantitative test analyseres med kemiluminescens. Referenceniveauet i vores analyse er IgG <5,5 AU / ml = negativ, IgM <3,0 AU / ml = negativ.

Alle kvantitative analyser (niveaubestemmelse) besvares senest dagen efter prøveudtagning inden midnat.

For patienter, der ønsker at kunne bruge et rejsecertifikat, udføres kun venøse tests på de enheder, der leverer denne service. 

RESULTATER

  Der er fire forskellige svarkombinationer:

1. IgM -negativ, IgG -negativ - Angiver, at der ikke er nogen infektion med Covid -19, eller at der ikke er en høj nok koncentration af antistoffer til at producere udslæt.

2. IgM-positiv, IgG-negativ-Angiver en igangværende infektion med Covid-19 dag 3-5 til 10-14 efter symptomdebut. En ny test anbefales om 14 dage for at bekræfte tilstedeværelsen af IgG. Et positivt IgM bør kontrolleres ved PCR, da der kan forekomme infektivitet. I tilfælde af positiv IgM ved hurtig test anbefales kontrol af serum i laboratoriet altid.

3. IgM-positiv, IgG-positiv-Angiver en nylig infektion med Covid-19 dag 10-14 til dag 21-35. Smitsomhed er usandsynlig.

4. IgM negativ, IgG positiv-Angiver en infektionshistorie med Covid-19 efter dag 21-35. Smitsomhed er usandsynlig. 

Testresultatet skal fortolkes sammen med dit symptombillede for at kunne give en samlet vurdering.

Uanset testresultater er det meget vigtigt at følge Folkesundhedsagenturets generelle råd og anbefalinger.

Gældende IgG-positive individer.
En nylig undersøgelse (fællesskabsundersøgelse, https://communitystudien.com/information-om-fas-3/) fra Danderyds hospital viser, at antistoffer er til stede i 96% af mennesker med en naturlig covid-infektion efter 9 måneder.

Ifølge den samme undersøgelse har kun 2% af dem, der mangler antistoffer, udviklet en specifik T-celleimmunitet, hvilket antyder, at IgG mod negleproteinet er den vigtigste beskyttelse mod virussen.

Et positivt svar på IgG må ikke få dig til at stoppe med at følge de beskyttelsesforanstaltninger, som det svenske folkesundhedsstyrelse anbefaler for at reducere smittespredningen.

INFORMATION OM ANTIKROPPER

IgM- og IgG-antistoffer (ikke-neutraliserende)

Både IgM og IgG er immunglobuliner produceret af immunsystemet for at give beskyttelse mod 2019-nCoV. Nogle patienter med et negativt resultat i nukleinsyretest viser en positiv IgM-test, som indikerer, at IgG / IgM-detektion er en af de effektive metoder til diagnosticering af 2019-nCoV. 

Niveauet af IgM-antistoffer begynder at stige ca. en uge efter, at individet er inficeret, mens IgG-produktionen starter senere (normalt ca. 10-14 dage efter symptomdebut) og kan vare i 6 måneder eller endda flere år. Dette betyder, at IgG fungerer som en indikator for tidligere infektion. Patienter, der mistænkes for at være inficeret med 2019-nCoV, kan hurtigt identificeres ved samtidig monitorering af IgM og IgG. I udbruddsperioden 2003-SARS og 2016-Zika blev IgM / IgG-antistofdetektion anvendt som en af de anbefalede diagnostiske metoder. 

Personer med positiv IgM bør altid kontrolleres med en PCR-test for at kontrollere, at der er en løbende infektion. 

For information om neutraliserende antistoffer - se næste afsnit. 

ANTIDER EFTER VACCINATION / INFEKTION
Laboratorieanalyse

OM TESTET

Denne analyse er velegnet til dig, der er vaccineret eller har haft en infektion og ønsker at kontrollere, om du har nogen beskyttelse. 

Hvordan fungerer analysen?
Analysen er baseret på en måling af niveauet af antistoffer (Neutraliserende antistoffer (NAb) og IgG i blodserum) i vores tilknyttede laboratorium iLab. Dette er ikke en hurtig test. Ved et tilstrækkeligt højt niveau af antistoffer i blodet udstedes et certifikat.

 • Efter vaccination:
  Neutraliserende antistoffer er en type antistof (ofte en type IgG), der kan blokere bindingsstedet mellem viruspartiklen og cellen i kroppen, hvor virussen kan binde. Dette neutraliserer virussen. Denne type antistof er den mest effektive og produceres af alle de vacciner, der er godkendt i EU. Nogle individer kan endda udvikle disse antistoffer i en naturlig infektion, men kun en lille procentdel gør det. Efter vaccination kan man således få både høje værdier af IgG og neutraliserende antistoffer.

 • Efter infektion:
  Omvendt dannes 'ikke-neutraliserende antistoffer', IgG, hovedsageligt efter en naturlig infektion. Disse er ikke så effektive. De binder sig til andre steder på vira / inficerede celler og markerer dem for immunsystemet i stedet for at kunne neutralisere sig selv.
  Individer må således kun udvise IgG eller IgG og neutralisere antistoffer efter en naturlig infektion.

 

For at kunne vurdere beskyttelsesniveauet er det derfor vigtigt at kontrollere både IgG og neutraliserende antistoffer, da begge typer antistoffer kan dannes under både vaccination og naturlig infektion.

 

Fordi ingen vaccine giver 100% immunitet, vil ikke alle modtage effektiv beskyttelse med antistoffer. Antistofferne dannet efter vaccination falder også over tid. Vi ved, at vacciner er meget effektive, hvis du ser på store grupper, men hvis du som individ ønsker at kontrollere din beskyttelse, er dette en passende metode.
Beskyttelsen gælder kun for de varianter, vaccinen er udviklet mod, og i tilfælde af nye mutationer kan et vaccineret individ have en dårligere beskyttelse.

* = Foreløbige data fra iLab i Västra Götaland viser, at cirka 8 % af mennesker, der er fuldt vaccineret med Pfizer Comirnaty (mindst 14 dage efter dosis to), mangler beskyttelse mod Covid-19 (n = 200)
Vores data er i overensstemmelse med det forventede beskyttelsesniveau på over 90%. Antistofniveauet blev målt mellem 2-20 uger efter den anden vaccinedosis. 

Senere, når flere undersøgelser er foretaget og anbefalinger opdateres nationalt, kan disse data understøtte, hvornår det er tid til at supplere med vacciner.

Dette assay måler niveauet af antistoffer (kvantitativt assay) mod receptorbindingsdomænet (RBD) af Spike-proteinet. 

RESULTATER

Du modtager en e -mail, når resultatet er klar. Du kan derefter logge ind og få dit resultat online.  

Hvordan fortolkes testresultaterne?
Et resultat med en værdi af IgG eller neutraliserende antistoffer over grænseværdien viser, at der er immunitet over for de tidlige varianter af Covid-19 (alfa, beta, delta). 

Grænseværdien anbefales efter kliniske forsøg. 

Et antistofniveau over grænseværdien gør det usandsynligt at kunne få en livstruende infektion med SARS-CoV-2, men infektion kan stadig være mulig. 

Det er ikke muligt at sige med sikkerhed, at der mangler beskyttelse på et antistofniveau lige under grænseværdien, men i det videnskabelige bevis, der for øjeblikket findes, ser vi en øget forekomst af alvorlige infektioner på niveauer under grænseværdien. Efterhånden som flere undersøgelser er afsluttet, kan grænseværdierne opdateres.

I en undersøgelse fra Natur beskyttelsen mod delta -varianten falder hurtigere end mod andre varianter, og referenceværdien for delta -varianten kan blive opdateret. Dette understøttes også af denne artikel i NEJM hvor beskyttelsen mod delta -varianten er lidt lavere efter vaccination end mod alfa. For delta -varianten falder den beskyttende effekt hurtigere, da dem, der er inficeret med delta, normalt har et højere indhold af virus og kræver et højere antistofniveau af neutraliserende antistoffer. 

 • Ved værdier over grænseværdien, men under 50 AU / ml, anbefales kontrol mindst hver 4. uge.
 • Ved værdier 50-200 AU / ml anbefales kontrol mindst hver anden måned.
 • Ved værdier over 200 AU / ml anbefales kontrol mindst hver 3. måned. *

Ved et lavt beskyttelsesniveau hos en nyligt vaccineret person (mindst 14 dage siden dosis to) anbefales en ny kontrol på fire til otte uger, da antistofdannelsen hos nogle individer er langsommere. 

* Disse tidsintervaller er anbefalinger baseret på foreløbige data på iLab.
BEMÆRK! Hvor længe antistofbeskyttelsen varer, varierer meget mellem individer og derfor er individuel analyse den eneste måde at bekræfte en beskyttelse.

Hvad gør du, hvis beskyttelsen er for lav?
Opfør dig som om du mangler beskyttelse. Følg FHMs anbefalinger. Vær forsigtig. På nuværende tidspunkt er der ingen retningslinjer / anbefalinger for hvornår / hvis en tredje dosis vaccine skal tages. En tredje dosis vaccine kan øge beskyttelsen, når antistofniveauer nærmer sig grænsen.

Hvornår kan du tage testen? 
Vi anbefaler, at du tager testen tidligst 14 dage efter din anden dosis. , delta

REFERENCER

Efter en naturlig infektion med SARS-CoV-2 viser en svensk undersøgelse, at antistofbeskyttelse varer i mindst 9 måneder i et flertal af befolkningen: 

https://communitystudien.com/information-om-fas-3/ 

Undersøgelser af vaccinerede personer med Modernas vaccine viser fortsat stærk beskyttelse efter 6 måneder: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2103916  

Pfizer-vaccinebeskyttelse skal være sammenlignelig, da begge vacciner bruger det samme princip til at inducere immunitet. For yderligere information om neutraliserende antistoffer efter vaccination med Pfizers vaccine: 

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01325-6 

For Astra anbefales det at vente 3 måneder mellem den første og anden dosis for at få et godt immunrespons. Det vides i øjeblikket ikke, hvor længe immuniteten varer, men at den anden dosis giver en "lang beskyttelse":  

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca 

Analysen er CE-godkendt og valideret i Sverige af iLab Medical AB. 

MERE INFORMATION

Efter en vaccination får de fleste mennesker beskyttelse mod den virus eller bakterie, som de er blevet vaccineret mod. Imidlertid får ikke alle beskyttelse. En vaccine, der har en beskyttende virkning på 80%, betyder, at der er 20%'er, der ikke udvikler nogen målbar beskyttelse. For at finde ud af, om du har beskyttelse mod Covid-19 efter vaccination, kan du blandt andet kontrollere dine antistoffer. 

Der er i det væsentlige en type antistof (Neutraliserende antistoffer) produceret af de tilgængelige vacciner på markedet og en type antistoffer, der normalt opstår efter en naturlig infektion, der binder IgM og IgG. 

Alle vacciner godkendt i EU stimulerer dannelsen af neutraliserende antistoffer. Neutraliserende antistoffer (NAbs) er en del af kroppens immunsystem, hvor antistoffer binder til viruspartiklen og hæmmer dets evne til at binde og dele sig.  

Niveauet af NAb kan derfor bruges til at analysere, om du har beskyttelse mod SARS-CoV-2 efter din vaccination. Over tid falder niveauet af antistoffer naturligt, og immuniteten falder. 

Med en måling af neutraliserende antistoffer kan du få en indikation af, hvornår du har beskyttelse, og hvornår du er i risikozonen. Vaccinationsattesten viser således ikke kun, at du er blevet vaccineret, men også at vaccinationen har haft en effekt. 

Hvis du ikke er vaccineret og vil kontrollere, om du har beskyttelse, skal du først kontrollere tilstedeværelsen af IgM og IgG.  

Et par mennesker udvikler neutraliserende antistoffer, selv efter en naturlig infektion - men som regel udvikler de IgM / IgG. Ikke-neutraliserende antistoffer binder til andre dele af virusproteinerne end dem, der binder direkte til værtscellen, inficerede celler markeres og kroppens cellulære forsvar dræber disse celler - i enkle vendinger kan det siges, at man skal have en fungerende cellulært forsvar og en fungerende antistofdannelse. På den anden side har et neutraliserende antistof en direkte virkning mod virussen, så infektionen stoppes tidligere og ikke er afhængig af celleforsvaret i samme omfang.