PERSONLIGE DATAPOLITIK

Denne persondatapolitik informerer dig om, hvordan iDr Kliniken AB, org. ingen. 559300-6165, med adresse Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg (også ”OS","vi"Og"vores”) Behandler dine personoplysninger. Vi er ansvarlige for den behandling af personoplysninger, der er beskrevet i denne persondatapolitik i vores egenskab af persondatabehandler. Hvis du vil vide mere om vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os, f.eks. på ovenstående adresse eller via vores e -mail -adresse info@idr-medical.se.

Hvordan vi indsamler dine personlige oplysninger 
De personoplysninger, som vi behandler om dig, indsamler vi hovedsageligt direkte fra dig i forbindelse med, at du kontakter os vedrørende vores tjenester, når vi udfører vores tjenester, eller når du på anden måde besøger og bruger vores websted. Vi kan også indsamle dine personlige oplysninger fra en ekstern person book en test på dine vegne i forbindelse med en gruppebestilling. Hvis du ikke giver os de personlige oplysninger, vi giver anmodninger fra dig i forbindelse med udførelsen af vores tjenester, og vi kommer ikke for at kunne udføre vores tjenester for dig.

Hvilke personoplysninger vi behandler og retsgrundlag for behandlingen 
Vi behandler dit navn, personnummer eller fødselsdato (hvis du ikke har et svensk personnummer), kontaktoplysninger (e-mail-adresse, adresse, telefonnummer), testdato, testresultat, pasnummer, tid afgang, afgangssted og ankomststed og IP -adresse for at levere vores tjenester til dig. Behandlingen er nødvendig for, at vi kan indgå og opfylde aftaler med dig, dvs. modtage, behandle og levere ordrer til vores tjenester, herunder kommunikation med dig vedrørende vores tjenester og dine ordrer samt andre sædvanlige aktiviteter såsom afsendelse af ordrebekræftelser og håndtering af betalingsoplysninger til fakturering. Behandlingen af dit navn, personnummer eller fødselsdato, kontaktoplysninger, testdato og testresultater er nødvendig for at opfylde juridiske forpligtelser for os som plejepersonale i henhold til patientdataloven (SFS 2008: 355) og af årsager hertil til medicinske diagnoser og levering af sundhed og sundhedspleje.  

Vi deler også dit navn, personnummer eller fødselsdato (hvis du ikke har et svensk personnummer) og dit testresultat med E-sundhedsmyndigheden i forbindelse med E-sundhedsmyndighedens udstedelse og dokumentation for negative testresultater på en covid-19 test. Denne behandling er nødvendig for at opfylde juridiske forpligtelser for os som plejepersonale i henhold til lov om patientdata og af årsager, der er relateret til medicinske diagnoser og sundhedsydelser.

Vi til digitale tidsskrifter, der gemmes i datofiler. Hvordan vi skal og må behandle dine data til journalføring er fastsat i patientdataloven og Socialstyrelsens forskrifter og generelle råd om journalføring og behandling af personoplysninger i sundhedsvæsenet (HSLF-FS 2016: 40).

Hvis du indgår aftaler og modtager aftalte tjenester fra os på andres vegne, f.eks. som repræsentant for en virksomhed sker vores behandling af dine personoplysninger med understøttelse af en interesseafvejning, hvor vores legitime interesse er at kunne indgå eller opfylde aftalen med den person, du repræsenterer.

Vi behandler også din IP -adresse med det formål at føre statistik over og analysere besøgende trafik på vores websted. Behandlingen sker med understøttelse af interesseafvejning, hvor vores legitime interesse er at indsamle data for at vedligeholde og forbedre funktionaliteten, indholdet og sikkerheden på vores websted. For mere information om, hvordan vi bruger cookies, se vores cookiepolitik.

Hvor længe gemmer vi dine personlige oplysninger

Ifølge patientdataloven (SFS 2008: 355) har vi en juridisk forpligtelse til at gemme dine journaler i mindst ti (10) år efter, at de sidste oplysninger blev indtastet i dokumentet.
I henhold til regnskabsloven (SFS - 1999: 1078) har vi en juridisk forpligtelse til at gemme dine personlige oplysninger, der er nødvendige til regnskabsformål, i syv (7) år.
Vi gemmer testcertifikatet og personlige oplysninger i dette i en periode på maksimalt syv (7) dage. For testcertifikater i papirformat slettes testcertifikatet, efter at du har modtaget det, og for testcertifikater i digitalt format slettes testcertifikatet, når testcertifikatets gyldighed er udløbet.
Vi behandler og gemmer oplysninger om, hvordan besøgende interagerer med vores websted i maksimalt to (2) år efter indsamling.
I andre henseender gemmer vi normalt ikke dine personoplysninger i mere end et (1) år efter, at sagen er blevet lukket til hvert formål, men vi skal muligvis gemme personoplysninger i en længere periode for at fastslå, hævde eller forsvare juridiske krav (normalt ikke længere end ti (10) år).

Vi deler dine personlige oplysninger med vores partnere og leverandører på den måde, vi beskriver nedenfor. 

 • Søgningsleder: e -mail -udbyder, webhosting og it -systemer til bookingstatistik, og hvis du sender os en e -mail, gemmes de oplysninger, du sender, i e -mailen.
 • iXSy AB: udbyder af it -systemer, der modtager oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at udføre sine tjenester.
 • BokaDirekt AB: booking service - modtager oplysninger, hvis du bestiller dit besøg via vores websted. Dit navn, kontaktoplysninger og testtype gemmes.
 • iZettle AB: - betalingsløsning, modtager oplysninger, hvis du betaler med kort. Navn og undersøgelsestype gemmes.
 • Handelsbanken AB: - modtager information, hvis du betaler med Swish. Dit navn og beløb gemmes. Regnskab og digital konsultation
 • Mazars SET Revisionsbyrå AB: - vores revisor og modtager oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at udføre sine opgaver.
 • Svea Vaccin AB - Partner til medicinsk test og personlig data assistent.  
 • Bonliva AB -Partner til medicinsk test og personlig data assistent.
 • Ortopædi Skåne AB - Partner til medicinsk test og personlig data assistent.
 • E-sundhedsmyndigheden: udsteder bevis for negative testresultater på en covid-19-test og udveksler personlige data digitalt for at udstede rejsedokumenter. 
 • iLab Medical AB - Laboratorium, der modtager data som personoplysningsassistent i det omfang, det er nødvendigt for at levere analytiske resultater. 
 

Oplysninger om testcertifikater overføres ikke uden for EU / EØS.

I andre henseender kan vores partnere og leverandører som vores persondataassistenter overføre dine personoplysninger uden for EU / EØS. Dette gøres, hvis der er støtte til overførslen i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR). Det betyder, at overførslen f.eks. Kan baseres på Europa -Kommissionens beslutning om, at et land tilbyder tilsvarende beskyttelse af personoplysninger som inden for EU eller standardkontraktklausuler med supplerende sikkerhedsforanstaltninger, når det er nødvendigt.

Hvis du vil have mere information om, hvordan dine personoplysninger overføres uden for EU / EØS, eller hvis du ønsker en kopi af standardaftaleklausuler, som vi har indgået, er du velkommen til at kontakte os på de kontaktoplysninger, der er angivet i begyndelsen af denne personlige datapolitik.

Hvilke rettigheder har du?
I overensstemmelse med GDPR har du visse rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Nedenfor kan du læse mere om, hvad disse rettigheder er.
Hvis du har spørgsmål om rettighederne eller ønsker at udøve nogen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger er angivet i begyndelsen af denne persondatapolitik.

Ret til at gøre indsigelse mod behandling
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på en interesseafvejning. I nogle tilfælde kan vi fortsætte med at behandle dine personoplysninger, selvom du har gjort indsigelse mod behandlingen. Dette kan gøres, hvis vi kan fremlægge legitime grunde til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis det gøres for at fastslå, udøve eller forsvare juridiske krav.

Adgangsret
Du har ret til at modtage en bekræftelse på, om vi behandler dine personoplysninger. Hvis vi behandler dine personoplysninger, har du også ret til at modtage oplysninger om, hvordan vi behandler dem og modtage en kopi af dine personoplysninger.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at rette eventuelle forkerte personoplysninger om dig og få suppleret ufuldstændige personoplysninger.

Ret til sletning (ret til at blive glemt) og begrænsning af behandlingen
Under visse betingelser har du ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Sådanne forhold eksisterer, hvis f.eks. personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet, eller hvis du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen er baseret på, og der ikke er noget andet retsgrundlag for behandlingen.

Du har også ret til at anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger. Sådanne forhold eksisterer, hvis du f.eks. bestrider nøjagtigheden af personoplysningerne, eller hvis behandlingen er ulovlig, og du gør indsigelse mod, at personoplysningerne slettes og i stedet ønsker, at vi begrænser, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få dine personlige oplysninger i et struktureret, generelt brugt og maskinlæsbart format fra os. Du har også ret til at få dine personoplysninger overført til en anden personoplysningsansvarlig, når det er teknisk muligt ("dataportabilitet").

Retten til dataportabilitet gælder for personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, generelt brugt og maskinlæsbart format, hvis behandlingen er baseret på en aftale, og behandlingen sker automatisk.

Retten til at indgive en klage
Du har altid ret til at indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed. Den kompetente tilsynsmyndighed i Sverige er Privacy Protection Authority.

 • Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik efter behov, f.eks. For at overholde ændringer i love og regler. En sådan ændring vil blive offentliggjort på vores websted.

Cookiepolitik

Nedenfor er en beskrivelse af hvordan iDr-Kliniken AB org. ingen. 559300-6165 , med adresse Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg, (også ”OS","vi"Eller"vores"), Bruger cookies og andre lignende teknologier, der indsamler oplysninger om besøg på og brug af vores hjemmeside www.idr-medical.se ("Hjemmesiden”).

 1. Cookies
  1.1 Hjemmesiden bruger såkaldte cookies. Cookies er små tekstfiler, som et websted placerer eller anmoder om adgang til på den besøgendes computer eller mobile enhed. Cookies og andre lignende teknologier gør det muligt for websteder at huske en besøgende, når han vender tilbage til hjemmesiden fra den samme enhed, der blev brugt i et tidligere besøg, og kan bruges til forskellige funktioner på websteder, for eksempel til at gemme tidligere søgninger eller tilpasse indholdet på hjemmesiden til den besøgendes tidligere brug . De cookies og andre lignende teknologier, vi bruger på webstedet, er beskrevet i afsnit 3

  1.2 Der er to typer cookies: 1) permanente cookies, der gemmes på den besøgendes computer i en bestemt periode og derefter forsvinder; og 2) sessionscookies, der midlertidigt gemmes i computerens hukommelse under besøget på hjemmesiden og forsvinder, når den besøgende lukker browseren.

  1.3 Cookies er enten: 1) en førstepartscookie placeret af hjemmesiden, eller; 2) en tredjepartscookie placeret af en anden end hjemmesiden. Du kan administrere og deaktivere førstepartscookies ved hjælp af webstedets cookieværktøjer.

  1.4 Hvis du vælger ikke at tillade cookies, er det muligt, at nogle af webstedsfunktionerne ikke fungerer som du forventer.

  1.5 Cookies har forskellige formål, og de, der bruges på webstedet, henviser til 1) strengt nødvendige cookies; og 2) funktion og analyse.

  1.6 Strengt nødvendige cookies placeres, når du bruger vores tjenester og besøger webstedet. Funktions- og analysecookies placeres kun, når du har givet dit samtykke til dem. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke ved at ændre dine cookieindstillinger.

  1.7 Strengt nødvendige cookies placeres for at webstedet kan fungere som du forventer. Uden sådanne cookies er vi ikke i stand til at levere den service, du anmoder om, da de er afgørende for hjemmesidens funktioner.

  1.8 Funktions- og analysecookies hjælper os med at forstå, hvordan besøgende bruger webstedet og sikre, at det fungerer på en optimal måde. Disse cookies indsamler muligvis oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores websted.

  1.9 Cookies kan indsamle personlige oplysninger, såsom IP-adresser. Vi behandler alle personoplysninger i overensstemmelse med webstedets politik for personoplysninger.

 2. Sociale plugins
  2.1 Sociale plugins i form af ikoner til Facebook og Instagram bruges på vores hjemmeside. Ved at klikke på disse ikoner vil du blive linket til Facebook eller Instagram. I så fald får Facebook og Instagram de oplysninger, at du har besøgt vores websted. Hvis du vil lære mere om data, der kan indsamles via disse sociale plugins, kan du læse de relevante politikker via følgende link: https://www.facebook.com/policy.php.
 3.  
 4. Cookies og lignende teknologier på hjemmesiden
  3.1 Hjemmesiden bruger følgende strengt nødvendige cookies:

Navn

     

[F.eks. Has_js]

[For eksempel. Website.com]

[For eksempel. "Bruges til at fortælle os, om brugeren har aktiveret JavaScript i browseren"]

[For eksempel. "Når browseren lukker"]

[…]

[…]

[…]

[…]

3.2 Hjemmesiden bruger følgende cookies og lignende teknologier til funktion og analyse:

Navn

Leverandør

Formål

Opbevaringstid

_ga

Google Analytics

Bruges til at skelne en besøgende fra hjemmesiden fra en anden og til at se, hvordan den besøgende bruger webstedet.

To år  

_gid

Google Analytics

Hjælper os med at udarbejde statistikker om, hvordan besøgende bruger webstedet.

1 dag

_gat_UA-168057915-1

Google Analytics

Bruges til at begrænse antallet af opkald til Google Analytics, hvis webstedet modtager meget trafik.

1 minut

_gat_gtag_UA_168057915_3

Google Analytics

Bruges til at skelne mellem forskellige besøgende.

1 minut

 1. Browserindstillinger
  4.1 Hvis du ikke accepterer vores brug af cookies eller lignende teknologier, kan du ændre indstillingerne i din browser, så cookies ikke placeres. Via browseren kan du også slette tidligere gemte cookies. Nogle browsere tilbyder også muligheden for at deaktivere sporingsteknikker mellem forskellige websteder. Brug din browsers hjælpeafsnit for at få flere oplysninger.

  4.2 Hvis du vælger ikke at tillade cookies, er det muligt, at visse funktioner på de websteder, du besøger, ikke fungerer, som du forventer, at de gør. Dit valg om ikke at tillade cookies betyder ikke, at tidligere placerede cookies slettes.

Vi kan videregive dine personlige oplysninger:

 • Til dig, hvis du anmoder om det, så du derefter kan give dem videre.
 • Til en anden omsorgsperson, der anmoder om det, men altid kun efter dit samtykke.
 • Til personoplysningsassistenter som nedenfor.
 • Til din arbejdsgiver, men altid kun efter dit samtykke
 • Til e-sundhedsmyndigheden efter anmodning fra dig om at udstede et nationalt covid testcertifikat.

Vi sikrer, at der træffes passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang eller ødelæggelse, ulovlig behandling eller utilsigtet tab eller beskadigelse.
Tilladelse til at få adgang til personoplysninger gives kun til enkeltpersoner i organisationen såvel som til ovennævnte personoplysningsassistenter med det ene formål, at de skal kunne udføre deres opgaver.

Vores dataserver er placeret inden for EU / EØS, og ingen analyseresultater eller journaler vedrørende patientpleje gemmes eller sikkerhedskopieres uden for EU / EØS.